Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – hämta

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du exporterar data eller berättelser i Qlik Sense.

Anonyma användare kan inte hämta appdata

Jag vill låta anonyma användare hämta data, till exempel hämta som bild/pdf/data för visualiseringar.

Möjlig orsak  

Det finns ingen säkerhetsregel som ger anonyma användare behörighet att hämta data.

Föreslagen åtgärd  

Du kan möjliggöra hämtning av data för anonyma användare genom att skapa en kopia av säkerhetsregeln ExportAppData och ändra kopian så att den bara har resource.HasPrivilege("read") i Villkor. Mer information finns i Säkerhetsregler installerade i Qlik Sense (endast på engelska).

Jag kan inte hämta en visualisering som en bild

Jag försökte hämta en visualisering som en bild, men hämtningen misslyckades.

Möjlig orsak  

Visualiseringen som du vill hämta är för stor. Maxstorlek för en hämtad bild är 2 000 × 2 000 pixlar.

Föreslagen åtgärd  

I dialogen Bildinställningar väljer du medan du hämtar knappen Anpassat och ställer in bildstorleken på 2 000 × 2 000 pixlar.

Jag har blanktecken i PDF-filer

Jag har blanktecken i PDF-filer som skapades när jag hämtade berättelser med etiketter på japanska, koreanska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska.

Möjlig orsak  

Hämtning av en berättelse på dessa språk kräver rätt teckensnitt. Annars används standardalternativet Times New Roman. Times New Roman har inte stöd för japanska, koreanska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska.

Det gäller endast för text i rubrik- eller styckesobjekt i berättelsen. Det gäller inte för inbäddade visualiseringar.

Om ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN eller zh-TW deklareras i CollationLocale-inställningen för programmet i Skriptredigeraren, använder hämtningsfunktionen det första tillgängliga teckensnittet från följande sorterade listor när PDF-filen genereras:

Tillgängliga teckensnitt
CollationLocale-språk Teckensnittsstack
Förenklad kinesiska SimSun, SimHei, FangSong
Traditionell kinesiska PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
japanska Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Koreanska Malgun Gothic, BatangChe

Om ett teckensnitt från listan ovan inte hittas skrivs tecken i din berättelse som kräver kinesiskt, koreanskt eller japanskt teckensnitt inte ut. Istället visas blanksteg.

Föreslagen åtgärd  

Installera ett av teckensnitten som används vid hämtning av PDF-filer för språket som du använder. Du kan inte välja teckensnitt eftersom systemet endast använder de som finns i tabellen i den angivna ordningen.

Tänk på att använda etiketter med samma språk som du ställer in i CollationLocale. Om de skiljer sig åt kommer endast gemensamma tecken att renderas korrekt i rapporten som skapas.

Språk som läses från höger till vänster, som arabiska och hebreiska, stöds för närvarande inte på etiketter.

Jag hämtade ett ark men datavyns tabeller ändrades tillbaka till visualiseringar

Jag hämtade ett helt ark men alla visualiseringar jag hade ändrat till datatabeller har ändrats tillbaka till de ursprungliga visualiseringarna.

Möjlig orsak  

Det går inte att hämta datavyn för en visualisering.

Föreslagen åtgärd  

Hämta data för varje visualisering med alternativet för att hämta som data.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!