Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sorun giderme - İndirme

Bu bölümde, Qlik Sense içinde verileri veya hikayeleri dışa aktarırken oluşabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Anonim kullanıcılar uygulama verilerini indiremiyor

Anonim kullanıcıların verileri, örneğin görüntü/pdf/görselleştirme verileri olarak indirmelerini sağlamak istiyorum.

Olası neden:  

Anonim kullanıcılara veri indirme hakkını veren bir güvenlik kuralı yoktur.

Önerilen eylem  

ExportAppData güvenlik kuralının bir kopyasını oluşturarak ve kopyayı Koşullar'da yalnızca resource.HasPrivilege("read") olacak şekilde değiştirerek anonim kullanıcılar için veri indirmeyi etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense'te yüklenen güvenlik kuralları (yalnızca İngilizce).

Görselleştirmeyi görüntü olarak indiremiyorum

Bir görselleştirmeyi görüntü olarak indirmeye çalıştım ancak indirme başarısız oldu.

Olası neden:  

İndirmek istediğiniz görselleştirme çok büyüktür. İndirilebilecek bir görüntünün maksimum boyutu 2.000x2.000 pikseldir.

Önerilen eylem  

İndirme işlemini gerçekleştirirken Görüntü ayarları diyalog penceresindeki Özel düğmesini seçin ve görüntü boyutunu 2.000x2.000 piksel olacak şekilde ayarlayın.

PDF dosyalarında boş karakterler var

Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince veya Geleneksel Çince etiketlere sahip hikayeleri indirirken oluşturulan PDF dosyalarında boş karakterler var.

Olası neden:  

Bu dillerdeki bir hikayenin indirilmesi için uygun yazı tipi gereklidir; aksi takdirde varsayılan Times New Roman yazı tipi kullanılır. Times New Roman Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince veya Geleneksel Çince dillerini desteklemez.

Bu durum, hikayenin yalnızca başlık veya paragraf nesnelerindeki metin için geçerlidir. Eklenmiş görselleştirmeler için geçerli değildir.

Veri Yükleme Düzenleyicisi'nde uygulama için CollationLocale ayarında ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN, zh-TW bildirilmişse PDF'in oluşturulması için indirme özelliği tarafından aşağıdaki sıralı listelerden kullanılabilen ilk yazı tipi kullanılacaktır:

Kullanılabilir yazı tipleri
CollationLocale dili Yazı tipi yığını
Basitleştirilmiş Çince SimSun, SimHei, FangSong
Geleneksel Çince PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
Japonca Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Korece Malgun Gothic, BatangChe

Yukarıdaki listedeki bir yazı tipinin bulunmaması durumunda, hikayenizde Çince, Korece veya Japonca yazı tipi gerektiren karakterler yazdırılmayacaktır. Yalnızca boş alan olacaktır.

Önerilen eylem  

Kullandığınız dilde PDF'i indirme için kullanılacak yazı tiplerinden birini yükleyin. Sistem yalnızca tablodaki yazı tiplerini belirtilen sıraya göre kullanacaktır; bu nedenle yazı tipini seçemezsiniz.

CollationLocale'de ayarladığınız dille aynı etiketleri kullandığınızdan emin olun. Farklı olmaları durumunda, oluşturulan raporda yalnızca ortak karakterler doğru şekilde oluşturulur.

Arapça veya İbranice gibi sağdan sola diller, etiketlerde şu an desteklenmiyor.

Bir sayfayı indirdim ancak veri görünümü tabloları tekrar görselleştirme olarak değişti

Bir sayfanın tamamını indirdim ancak veri tablolarına dönüştürdüğüm tüm görselleştirmeler yine görselleştirmelere dönüştü.

Olası neden:  

Bir görselleştirmenin veri görünümü indirilemez.

Önerilen eylem  

Veri olarak indir seçeneğini kullanarak her bir görselleştirme için verileri indirin.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!