Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

OLE DB

Qlik Sense har stöd för OLE DB (Object Linking and Embedding, Database)-gränssnittet för kopplingar till externa datakällor. Ett stort antal externa databaser kan nås via OLE DB.

Inställningar för OLE DB-dataanslutningar

Inställningar för OLE DB-dataanslutningar
UI-elementBeskrivning
Leverantör

Välj Leverantör från listan över tillgängliga leverantörer. Enbart tillgängligt när du skapar en ny koppling.

Datakälla

Skriv namnet på den Datakälla som du vill koppla till. Detta kan vara ett servernamn, eller i vissa fall sökvägen till en databasfil. Detta beror på vilken OLE DB-leverantör du använder. Enbart tillgängligt när du skapar en ny koppling.

Exempel:  

Om du har valt Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider ska du ange filnamnet för Access-databasfilen, inklusive hela filsökvägen:

C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps\Tutorial source files\Sales.accdb

Anteckning om varningOm kopplingen till datakällan misslyckas visas ett varningsmeddelande.
KopplingssträngKopplingssträngen som ska användas när datakällan kopplas. Den här strängen innehåller referenser till Leverantör och Datakälla. Enbart tillgängligt när du redigerar en koppling.
Integrerad säkerhet för WindowsMed det här alternativet använder du de befintliga Windows-inloggningsuppgifterna för användaren som kör Qlik Sense-tjänsten.
Specifikt användarnamn och lösenordMed det här alternativet måste du ange Användarnamn och Lösenord för datakällans inloggningsuppgifter.
Användarnamn

Användarnamn att koppla till, om datakällan så kräver.

Låt det här fältet vara tomt om du använder Windows-integrerad säkerhet eller om datakällan inte kräver några inloggningsuppgifter.

Lösenord

Användarnamn att koppla till, om datakällan kräver detta.

Låt det här fältet vara tomt om du använder Windows-integrerad säkerhet eller om datakällan inte kräver några inloggningsuppgifter.

Load

Välj databas...

Om du vill testa kopplingen klickar du på Ladda och därefter Välj databas... för att etablera datakopplingen.

Anteckning om informationDu kan fortfarande använda alla tillgängliga databaser för datakällan när du väljer data från datakopplingen.
NamnNamnet på dataanslutningen.

Säkerhetsaspekter vid anslutning till filbaserade OLE DB-dataanslutningar

OLE DB-dataanslutningar som använder filbaserade drivrutiner kommer att visa sökvägen till den anslutna datafilen i anslutningssträngen. Sökvägen kan exponeras när anslutningen redigeras, i dialogrutan för urval av data eller i vissa SQL-frågor.

Om detta är ett problem rekommenderas du att ansluta till datafilen med hjälp av en mappdatakoppling om möjligt.

Sluta förhandsgranska stora datauppsättningar i tabeller

Om du har stora datauppsättningar och du inte vill förhandsgranska data när du lägger till OLE DB-datakällor i Datahanteraren eller Skriptredigeraren, håller du ned Skift-tangenten när du väljer din OLE DB-datakoppling.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!