Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Nästa steg inom skript

När du har lärt dig grunderna för skriptskrivning är det dags att gå vidare till mer avancerade skriptfunktioner i Qlik Sense.

Några av ämnena som ingår i introduktionskursen:

  • Redigera skript
  • Omvandla data
  • Datatvätt
  • Hierarkiska data

När du har slutfört introduktionskursen bör du ha en grundläggande förståelse av de mer avancerade steg som är inbegripna i att skapa skript i Qlik Sense.

Krav

Du behöver åtkomst till dataladdningen och ska ha behörighet att ladda data i Qlik Sense Enterprise on Windows.

Introduktionskurspaketet

Hämta och extrahera innehållet i följande paket innan du börjar:

Introduktionskurs – Nästa steg inom skript

Djupare kunskaper om skript

En djupare förståelse om skript kan du få genom att delta i en kurs som finns tillgänglig på Qlik-utbildningswebbplatsen.

Mer information