Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

LINEST_M — funkcja skryptu

Funkcja LINEST_M() zwraca zagregowaną wartość m (nachylenie) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

LINEST_M (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
y_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
x_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.
y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych. 

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!