Przeskocz do zawartości głównej

FractileExc — funkcja skryptu

Funkcja FractileExc() wyszukuje wartość odpowiadającą fraktylowi (kwantylowi) z przedziału otwartego zagregowanych danych w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

WskazówkaDo obliczenia fraktylu z przedziału zamkniętego można użyć funkcji Fractile — funkcja skryptu.

Składnia:  

FractileExc(expr, fraction)

Typ zwracanych danych: numeric

Funkcja zwraca wartość odpowiadającą klasyfikacji zdefiniowanej przez rank = fraction * (N +1) , gdzie N jest liczbą wartości w wyrażeniu expr. Jeśli rank jest liczbą niecałkowitą, dokonuje się interpolacji między dwiema najbliższymi wartościami.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające dane do wykorzystania przy obliczaniu fraktylu.
fraction Liczba z przedziału od 0 do 1 odpowiadająca obliczanemu fraktylowi (kwantylowi wyrażonemu ułamkiem).

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

Dane wynikowe
Przykład Wynik

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

FractileExc(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

W tabeli z wymiarami Type i MyFractile wynikami obliczeń wymiaru FractileExc() w skrypcie ładowania danych są:

Type MyFractile

Comparison 28.5

Observation 38

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!