Przeskocz do zawartości głównej

Sterr — funkcja skryptu

Funkcja Sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy (stdev/sqrt(n)) dla serii wartości reprezentowanych przez wyrażenie iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

Sterr ([distinct] expr)

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną pominięte.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

Dane wynikowe
Przykład Wynik

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Sterr1:

LOAD Type,

Sterr(Value) as MySterr

Resident Table1 Group By Type;

W tabeli z wymiarami Type i MySterr wynikami obliczenia wymiaru Sterr() w skrypcie ładowania danych są:

Type MySterr

Comparison 3.2674431

Observation 2.7968733

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!