Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Używanie wyrażeń w wizualizacjach

Wizualizacje w Qlik Sense są tworzone na podstawie wykresów, których podstawą są z kolei wymiary i miary, odpowiednio do typu wykresu. Wizualizacje mogą mieć tytuły, podtytuły, stopki i inne elementy ułatwiające przekazywanie informacji. Każdy z elementów wizualizacji może być elementem prostym, na przykład wymiar zawierający pole danych lub tytuł zawierający tekst.

W przypadku wizualizacji zawierających miary miarami są agregacje oparte na polach. Ściśle rzecz biorąc, miary są obliczeniami obejmującymi wiele rekordów. Na przykład Sum(Cost) oznacza, że wszystkie wartości pola Cost są agregowane za pomocą funkcji Sum. Sum(Cost) jest właśnie przykładem wyrażenia.

Czym jest wyrażenie?

Wyrażenie to kombinacja funkcji, pól i operatorów matematycznych (+ * / =) oraz innych miar. Wyrażenia służą przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji. Zastosowanie wyrażeń nie jest ograniczone do miar. Używając wyrażeń w tytułach, podtytułach, stopkach, a nawet wymiarach, można tworzyć bardziej dynamiczne wizualizacje o znacznie większych możliwościach.

Oznacza to na przykład, że tytuł wizualizacji nie musi być tekstem statycznym, ale może być oparty na wyrażeniu i zmieniać się w zależności od dokonanych wyborów.

Gdzie można używać wyrażeń?

Wyrażeń można używać w wizualizacji wszędzie tam, gdzie podczas edytowania wizualizacji jest wyświetlany symbol Wyrażenie w panelu właściwości. Symbol wskazuje pole wyrażenia. Kliknięcie symbolu Wyrażenie powoduje wyświetlenie edytora wyrażeń, który ułatwia budowanie i edytowanie wyrażeń. Wyrażenia można też wprowadzać bezpośrednio w polu wyrażenia, nie używając edytora wyrażeń.

Wyrażenie nie może zostać zapisane bezpośrednio jako element główny. Jeśli jest ono jednak stosowane w ramach miar lub wymiarów, które zostają następnie zapisane jako elementy główne z odpowiednimi danymi opisowymi (nazwa, opis i znaczniki), wówczas wyrażenie takie zostanie zachowane.

Wyrażeń można używać zarówno w skryptach, jak i w wizualizacjach wykresów. Wyrażenia mogą być bardzo proste, jedynie z podstawowymi obliczeniami, lub bardzo złożone — z funkcjami, polami i operatorami. Wyrażenia mogą być używane w kilku różnych sytuacjach. Różnica między wyrażeniami i miarami polega na tym, że wyrażenia nie mają nazw i nie zawierają danych opisowych.

InformacjaW skrypcie wartość wyrażenia jest obliczana w momencie przetworzenia przez silnik obsługi skryptów. W wizualizacjach (w tym wykresach i tabelach) wartości wyrażeń są obliczane automatycznie przy każdej zmianie wartości lub stanu logicznego jakiegokolwiek z elementów zawartych w wyrażeniu (pól, zmiennych lub funkcji). Między wyrażeniami skryptu i wyrażeniami wykresu istnieje kilka różnic dotyczących składni i dostępnych funkcji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!