Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Comment field

Udostępnia sposób wyświetlania komentarzy do pola (metadanych) z baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Nazwy pól nieobecne w aplikacji są ignorowane. W przypadku znalezienia wielu wystąpień nazwy pola używana jest ostatnia wartość.

Składnia:  

comment [fields] *fieldlist using mapname

comment [field] fieldname with comment

 

Używana tabela mapowania powinna mieć dwie kolumny — pierwsza powinna zawierać nazwy pól, a druga komentarze.

Argumenty:  

Argumenty
ArgumentOpis
*fieldlistRozdzielana przecinkami lista pól przeznaczonych do opatrzenia komentarzem. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji LOAD lub SELECT mapowania.
fieldname Nazwa pola przeznaczonego do opatrzenia komentarzem.
commentKomentarz, jaki powinien zostać dodany do pola.

Przykład 1:  

commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,This field contains text values

Num,This field contains numeric values

];

comment fields using commentmap;

Przykład 2:  

comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;

comment field Num with '*A field containing numbers';

comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!