Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Star

Ciąg danych używany na potrzeby reprezentacji zestawu wszystkich wartości pola w bazie danych można ustawić przy użyciu instrukcji star. Wpływa on na następne instrukcje LOAD i SELECT.

Składnia:  

Star is[ string ]

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
string

Dowolny tekst. Należy pamiętać, że jeśli ciąg znaków zawiera spacje, wówczas musi zostać ujęty w cudzysłowy.

Jeśli żadna opcja nie zostanie wybrana, przyjmuje się wartość star is;, to znaczy, że symbol gwiazdki nie jest dostępny, chyba że zostało to wyraźnie określone. Ta definicja obowiązuje do momentu podania nowej instrukcji star.

Nie zaleca się stosowania instrukcji Star is w części skryptu zawierającej dane (w sekcji zainicjowanej instrukcją Section Application), jeśli jest używany dostęp do sekcji. Znak gwiazdki jest jednak w pełni obsługiwany w odniesieniu do pól chronionych w części Section Access (dostęp do sekcji) skryptu. W tym przypadku nie ma konieczności używania jawnej instrukcji Star is, ponieważ w dostępie do sekcji jest ona zawsze domniemana.

Ograniczenia

 • Nie można używać znaku gwiazdki z polami kluczy, czyli polami, które tworzą powiązania tabel.
 • Nie można używać znaku gwiazdki z żadnymi polami objętymi instrukcją Unqualify, ponieważ może to mieć wpływ na pola, które tworzą powiązania tabel.
 • Nie można używać znaku gwiazdki z tabelami innymi niż logiczne, na przykład tabelami typu „info-load” lub „mapping-load”.
 • Kiedy znak gwiazdki jest używany w polu kompresującym (polu tworzącym powiązania z danymi) w dostępie do sekcji, reprezentuje on wartości wymienione w tym polu w dostępie do sekcji. Nie reprezentuje natomiast innych wartości, które mogą istnieć w danych, ale nie są wymienione w dostępie do sekcji.
 • Nie można używać znaku gwiazdki z polami objętymi jakąkolwiek formą kompresji danych poza obszarem Section Access (dostęp do sekcji).

Przykład

Poniższy przykład zawiera wyodrębnienie skryptu ładowania danych z dostępem do sekcji.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, OMIT

ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, SALES

USER, USER2, WAREHOUSE

USER, USER3, EMPLOYEES

USER, USER4, SALES

USER, USER4, WAREHOUSE

USER, USER5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Obowiązują następujące ustalenia:

 • Znak Star to *.
 • Użytkownik ADMIN widzi wszystkie pola. Nic nie jest pominięte.

 • Użytkownik USER1 nie widzi pola SALES.
 • Użytkownik USER2 nie widzi pola WAREHOUSE .
 • Użytkownik USER3 nie widzi pola EMPLOYEES.
 • Użytkownik USER4 jest dodawany dwukrotnie do rozwiązania, aby OMINĄĆ dla pola dotyczące tego użytkownika: SALES i WAREHOUSE.
 • USER5 ma dodany znak „*”, co oznacza, że wszystkie pola w polu OMIT są niedostępne, czyli użytkownik USER5 nie widzi pól SALES, WAREHOUSE i EMPLOYEES , ale widzi pole ORDERS.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!