Przeskocz do zawartości głównej

Loosen Table

Instrukcja Loosen Table umożliwia jawne deklarowanie wewnętrznych tabel danych Qlik Sense jako luźno powiązanych na etapie wykonywania skryptu. Gdy tabela jest luźno powiązana, wszystkie asocjacje między wartościami pola w tabeli są usuwane. Podobny efekt można uzyskać przez załadowanie poszczególnych pól luźno powiązanej tabeli jako niezależnych, niepołączonych tabel. Luźne powiązanie może być użyteczne podczas testowania w celu tymczasowego izolowania różnych części struktury danych. Luźno powiązaną tabelę można zidentyfikować w przeglądarce tabel na podstawie linii przerywanych. Jeśli w skrypcie występuje jakakolwiek instrukcja Loosen Table, aplikacja Qlik Sense zignoruje wszelkie ustawienia tabel luźno powiązanych obowiązujące przed wykonaniem skryptu.

Składnia:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Można użyć instrukcji Loosen Table lub Loosen Tables.

InformacjaJeśli aplikacja Qlik Sense znajdzie w strukturze danych odwołania cykliczne, których nie da się przerwać z użyciem deklaracji tabel luźno powiązanych zdefiniowanych interaktywnie lub jawnie w skrypcie, zostanie wymuszone luźne powiązanie kolejnej tabeli lub tabel, aż do wyeliminowania odwołań cyklicznych. W takiej sytuacji zostanie wyświetlone ostrzeżenie w oknie dialogowym Ostrzeżenie o pętli.

Przykład:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!