Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edycja wymiaru głównego

Po aktualizacji wymiaru głównego zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich jego wystąpieniach, w tym także we wszystkich wizualizacjach, w których jest używany.

Edytuj wymiar główny z poziomu panelu zasobów lub podczas edycji właściwości wizualizacji.

Edytowanie wymiaru głównego z poziomu panelu zasobów

Użyj panelu zasobów, aby edytować wymiar główny, gdy chcesz wyświetlić podgląd wymiaru lub edytować kilka wymiarów głównych

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi Edytuj Edytuj arkusz.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Obiekt powiązany, aby wyświetlić elementy główne.
 3. Kliknij wymiar do edycji.

  Zostanie otwarty podgląd.

 4. Kliknij Edytuj u dołu podglądu.

  Jeśli wymiar jest używany w arkuszu, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do wymiaru głównego zostaną zastosowane do wszystkich jego wystąpień w arkuszach.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj wymiar, w którym można aktualizować pole lub wyrażenie, nazwę, opis i znaczniki.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Wymiar główny został zaktualizowany.

WskazówkaMożesz także kliknąć element główny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Edytuj.

Edytowanie wymiaru głównego z poziomu właściwości wizualizacji

Gdy wymiar w wizualizacji jest połączony z wymiarem głównym, możesz edytować wymiar główny z panelu właściwości. Wszystkie wizualizacje w aplikacji korzystające z wymiaru głównego zostaną zaktualizowane. Aby edytować połączony wymiar tylko w tej wizualizacji, bez wpływu na element główny, musisz najpierw odłączyć go od wymiaru głównego. Zob. Anulowanie powiązania z elementem głównym.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz wizualizację w trybie edycji.

 2. W panelu właściwości kliknij kartę Dane.

  Jeśli jest ukryty, kliknij Pokaż właściwości otwarty panel prawy w prawym dolnym rogu.

 3. W obszarze Wymiary kliknij połączony wymiar do edycji.

 4. W obszarze Element główny kliknij Edytuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do wymiaru głównego zostaną zastosowane do wszystkich wizualizacji używających tego wymiaru.

 5. Wprowadź zmiany w wymiarze głównym, a następnie kliknij Zapisz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!