Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie typowego raportu t-test

Typowy raport dotyczący testu t-test Studenta może obejmować tabele z wynikami dla grup Group Statistics i Independent Samples Test.

W następujących sekcjach takie tabele zostaną utworzone za pomocą funkcji Qlik Senset-test zastosowanych w odniesieniu do dwóch niezależnych grup prób: Observation i Comparison. Odpowiednie tabele dla tych prób wyglądałyby następująco:

Statystyki grup
Type N Mean Standard Deviation Standard Error Mean
Comparison 20 11.95 14.61245 3.2674431
Observation2027.1512.5079972.7968933
Test niezależnych prób
Type conf t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval (Lower) 95% Confidence Interval (Upper)
Equal Variance not Assumed 0 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
Equal Variance Assumed8.7069393.534380.00115.24.301016.4930623.9069

Ładowanie danych z próby

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz aplikację przy użyciu nowego arkusza.
 2. W edytorze ładowania danych wprowadź:

  Table1:
  Crosstable (Type, Value)
  Load recno() as ID, * inline [
  Observation|Comparison
  35|2
  40|27
  12|38
  15|31
  21|1
  14|19
  46|1
  10|34
  28|3
  48|1
  16|2
  30|3
  32|2
  48|1
  31|2
  22|1
  12|3
  39|29
  19|37
  25|2 ] (delimiter is '|');

  W tym skrypcie ładowania uwzględniona jest funkcjarecno(), ponieważ tabelacrosstable wymaga trzech argumentów. Funkcja recno() zapewnia zatem dodatkowy argument (w tym przypadku ID dla każdego wiersza). Bez tego argumentu przykładowe wartości Comparison nie zostałyby załadowane.

 3. Kliknij run script aby załadować dane.

Tworzenie tabeli Group statistics

Wykonaj następujące czynności:

 1. W edytorze ładowania danych kliknij ikonę kompas, aby przejść do widoku aplikacji, a następnie kliknij arkusz utworzony poprzednio.

  To spowoduje otwarcie widoku arkusza.

 2. Kliknij Edytuj arkusz, aby edytować arkusz.
 3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj do tabeli Type jako wymiar.

 4. Dodaj następujące wyrażenia jako miary:

  Przykłady wyrażeń
  Etykieta Wyrażenie
  N Count(Value)
  Mean Avg(Value)
  Standard Deviation Stdev(Value)
  Standard Error Mean Sterr(Value)
 5. Kliknij opcję Sortowanie i sprawdź, czy Type jest na górze listy sortowania.

Wynik:

Tabela Group statistics dla tych prób wyglądałaby następująco:

Statystyki grup
TypeNMeanStandard DeviationStandard Error Mean
Comparison2011.9514.612453.2674431
Observation2027.1512.5079972.7968933

Tworzenie tabeli Independent sample test

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Edytuj arkusz, aby edytować arkusz.
 2. W Wykresach dodaj tabelę z następującym wyrażeniem jako wymiarem do tabeli: =ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)) i nadaj mu etykietę Typ.

 3. Dodaj następujące wyrażenia jako miary:

  Przykłady wyrażeń
  Etykieta Wyrażenie
  conf if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_conf(Type, Value),TTest_conf(Type, Value, 0))
  t if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_t(Type, Value),TTest_t(Type, Value, 0))
  df if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_df(Type, Value),TTest_df(Type, Value, 0))
  Sig. (2-tailed) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sig(Type, Value),TTest_sig(Type, Value, 0))
  Mean Difference TTest_dif(Type, Value)
  Standard Error Difference if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sterr(Type, Value),TTest_sterr(Type, Value, 0))
  95% Confidence Interval (Lower) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))
  95% Confidence Interval (Upper) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))

  Wynik:

  Test niezależnych prób
  Type conf t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval (Lower) 95% Confidence Interval (Upper)
  Equal Variance not Assumed 0 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
  Equal Variance Assumed8.7069393.534380.00115.24.301016.4930623.9069

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!