Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie typowego raportu t-test

Typowy raport dotyczący testu t-test Studenta może obejmować tabele z wynikami dla grup Group Statistics i Independent Samples Test.

W następujących sekcjach takie tabele zostaną utworzone za pomocą funkcji Qlik Senset-test zastosowanych w odniesieniu do dwóch niezależnych grup prób: Observation i Comparison. Odpowiednie tabele dla tych prób wyglądałyby następująco:

Statystyki grup
Type N Mean Standard Deviation Standard Error Mean
Comparison 20 11.95 14.61245 3.2674431
Observation 20 27.15 12.507997 2.7968933

Independent Sample Test

Test niezależnych prób
Type t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference (Lower) 95% Confidence Interval of the Difference (Upper)
Equal Variance not Assumed 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
Equal Variance Assumed 3.534 38 0.001 15.2 4.30101 6.49306 23.9069

Ładowanie danych z próby

Wykonaj następujące czynności:

 1. Należy utworzyć aplikację przy użyciu nowego arkusza i otworzyć ten arkusz.
 2. W edytorze ładowania danych wprowadź:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  W tym skrypcie ładowania uwzględniona jest funkcjarecno(), ponieważ tabelacrosstable wymaga trzech argumentów. Funkcja recno() zapewnia zatem dodatkowy argument (w tym przypadku ID dla każdego wiersza). Bez tego argumentu przykładowe wartości Comparison nie zostałyby załadowane.

 3. Kliknij run script aby załadować dane.

Tworzenie tabeli Group Statistics

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Edytorze ładowania danych kliknij compass w celu przejścia do widoku aplikacji, a następnie kliknij arkusz utworzony poprzednio.

  To spowoduje otwarcie widoku arkusza.

 2. Kliknij Edytuj arkusz, aby rozpocząć edycję arkusza.
 3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj następujące wyrażenia jako miary:

  Przykłady wyrażeń
  Etykieta Wyrażenie
  N Count(Value)
  Mean Avg(Value)
  Standard Deviation Stdev(Value)
  Standard Error Mean Sterr(Value)
 4. Dodaj Type jako wymiar do tabeli.

 5. Kliknij opcję Sortowanie i przesuń Type na szczyt listy sortowania.
 6. Wynik:

  Tabela Group Statistics dla tych prób wyglądałaby następująco:

  Statystyki grup
  TypeNMeanStandard DeviationStandard Error Mean
  Comparison2011.9514.612453.2674431
  Observation2027.1512.5079972.7968933

Tworzenie tabeli Two Independent Sample Student's T-test

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Edytuj arkusz, aby rozpocząć edycję arkusza.
 2. Dodaj do tabeli następujące wyrażenie jako wymiar. =ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1))

 3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę z następującymi wyrażeniami jako miarami:

  Przykłady wyrażeń
  Etykieta Wyrażenie
  conf if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_conf(Type, Value),TTest_conf(Type, Value, 0))
  t if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_t(Type, Value),TTest_t(Type, Value, 0))
  df if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_df(Type, Value),TTest_df(Type, Value, 0))
  Sig. (2-tailed) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sig(Type, Value),TTest_sig(Type, Value, 0))
  Mean Difference TTest_dif(Type, Value)
  Standard Error Difference if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sterr(Type, Value),TTest_sterr(Type, Value, 0))
  95% Confidence Interval of the Difference (Lower) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))
  95% Confidence Interval of the Difference (Upper) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))

  Wynik:

  Test niezależnych prób
  Type t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference (Lower) 95% Confidence Interval of the Difference (Upper)
  Equal Variance not Assumed 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
  Equal Variance Assumed 3.534 38 0.001 15.2 4.30101 6.49306 23.9069

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!