Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Agregacje zagnieżdżone

Mogą pojawić się sytuacje, w których należy zastosować agregację w odniesieniu do wyników innej agregacji. Sytuacja taka jest określana mianem „agregacji zagnieżdżonej”.

W większości wyrażeń wykresu nie można zagnieżdżać agregacji. Można jednak zagnieżdżać agregacje, jeśli używa się kwalifikatora TOTAL w wewnętrznej funkcji agregacji.

Informacja Dozwolonych jest maksymalnie sto poziomów zagnieżdżenia.

Agregacje zagnieżdżone z kwalifikatorem TOTAL

Przykład:  

Należy na przykład obliczyć sumę wartości pól Sales, ale tylko z uwzględnieniem transakcji z wartością OrderDate z ubiegłego roku. Wartość taką można uzyskać dzięki zastosowaniu funkcji agregacji Max(TOTAL Year(OrderDate)).

Następująca agregacja zwróci oczekiwany wynik:

Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))

Qlik Sense wymaga włączenia kwalifikatora TOTAL w tego typu zagnieżdżeniach. Jest to konieczne do potrzebnego porównania. Tego typu zagnieżdżenie jest często stosowane i bardzo przydatne.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!