Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

BrokenWeeks

Ustawienie to określa, czy tygodnie są podzielone czy nie.

Składnia:  

BrokenWeeks

 W Qlik Sense ustawienia regionalne są pobierane podczas tworzenia aplikacji, a odpowiednie ustawienia są przechowywane w skrypcie jako zmienne środowiskowe.

Deweloper aplikacji z Ameryki Północnej często ma Set BrokenWeeks=1; w skrypcie, co odpowiada podzielonym tygodniom. Europejski deweloper aplikacji często ma Set BrokenWeeks=0; w skrypcie, co odpowiada niepodzielonym tygodniom.

Niepodzielone tygodnie oznaczają, że:

  • W niektórych latach tydzień 1 zaczyna się w grudniu, a w innych ostatni tydzień poprzedniego roku przeciąga się na styczeń.
  • Zgodnie z ISO 8601 tydzień 1 zawsze ma co najmniej 4 dni w styczniu. W Qlik Sense można to skonfigurować za pomocą zmiennej ReferenceDay.

Podzielone tygodnie oznaczają, że:

  • Ostatni tydzień roku nigdy nie przechodzi na styczeń.
  • Tydzień 1 zaczyna się 1 stycznia i w większości przypadków nie jest pełnym tygodniem.

Można użyć następujących wartości:

  • 0 (=użyj niepodzielonych tygodni)
  • 1 (=użyj podzielonych tygodni)

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady:  

Jeśli chcesz używać ustawień ISO dla tygodni i numerów tygodni, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; //(use unbroken weeks) Set ReferenceDay=4;

Jeśli chcesz używać ustawień amerykańskich, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set FirstWeekDay=6; Set BrokenWeeks=1; //(use broken weeks) Set ReferenceDay=1;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!