Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

LongDayNames

Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu długich nazw dni tygodnia na podstawie ustawień regionalnych.

Składnia:  

LongDayNames

Poniższy przykład funkcji LongDayNames definiuje pełne nazwy dni:

Set LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';

Podczas modyfikowania zmiennej wymagany jest średnik ; do oddzielenia poszczególnych wartości.

Funkcji LongDayNames można używać w połączeniu z funkcją Date — funkcja skryptu i funkcja wykresu, która zwraca DayNames jako wartości pola.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — Domyślna zmienna systemowa

Przykład 2 — Zmiana zmiennej systemowej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!