Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

DecimalSep

Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny na podstawie ustawień regionalnych.

Qlik Sense automatycznie interpretuje tekst jako liczby za każdym razem, gdy napotka rozpoznawalny wzorzec liczb. Zmienne systemowe ThousandSep i DecimalSep określają skład wzorców stosowanych podczas analizowania tekstu jako liczb. Zmienne ThousandSep i DecimalSep ustawiają domyślny wzorzec formatu liczb podczas wizualizacji zawartości liczbowej na wykresach i tabelach front-endowych. Oznacza to, że ma bezpośredni wpływ na opcje formatowania liczb dla dowolnego wyrażenia front-endowego.

Zakładając, że separatorem tysięcy jest przecinek „,”, a separatorem dziesiętnym „.”, oto przykłady wzorców, które zostałyby niejawnie przekonwertowane na równoważne wartości liczbowe:

0,000.00

0000.00

0,000

Są to przykłady wzorców, które pozostaną niezmienione jako tekst; czyli nie zostaną przekonwertowane na liczbowe:

0.000,00

0,00

Składnia:  

DecimalSep

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
Set DecimalSep='.'; Ustawia „.” jako separator dziesiętny.
Set DecimalSep=','; Ustawia „,” jako separator dziesiętny.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład – Wpływ ustawienia zmiennych separatora liczb na różne dane wejściowe

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!