Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

LongMonthNames

Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu długich nazw miesięcy na podstawie ustawień regionalnych.

Składnia:  

LongMonthNames

Podczas modyfikowania zmiennej należy używać ; do oddzielania poszczególnych wartości.

Poniższy przykład funkcji LongMonthNames definiuje pełne nazwy miesięcy:

Set LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;December';

Funkcja LongMonthNames jest często używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
Funkcja Interakcja
Date — funkcja skryptu i funkcja wykresu Funkcja skryptu do zwracania DayNames jako wartości pola.
LongDayNames Długie formy wartości DayNames.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — Domyślne zmienne systemowe

Przykład 2 — Zmiana zmiennej systemowej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!