Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

BrokenWeeks

Ustawienie to określa, czy tygodnie są podzielone czy nie.

Składnia:  

BrokenWeeks

Domyślnie w funkcjach Qlik Sense stosuje się podzielone tygodnie. Oznacza to, że:

  • W niektórych latach tydzień 1 zaczyna się w grudniu, a w innych tydzień 52 lub 53 przeciąga się na styczeń.
  • Co najmniej cztery dni tygodnia 1 przypadają w styczniu.

Alternatywnym wyjściem jest użycie podzielonych tygodni:

  • Tydzień 52 ani 53 nie przeciąga się na styczeń.
  • Tydzień 1 zaczyna się 1 stycznia i w większości przypadków nie jest pełnym tygodniem.

Można użyć następujących wartości:

  • 0 (=użyj niepodzielonych tygodni)
  • 1 (=użyj podzielonych tygodni)

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady:  

Set BrokenWeeks=0; //(use unbroken weeks)

Set BrokenWeeks=1; //(use broken weeks)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!