Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

MoneyFormat

Ta zmienna systemowa definiuje wzorzec formatu używany przez Qlik do automatycznej translacji tekstu na liczbę, gdy liczba ta jest poprzedzona symbolem waluty. Ponadto definiuje sposób prezentacji w obiektach wykresów miar, których właściwości formatowania liczbowego są ustawione na „Money”.

Symbol zdefiniowany jako część wzorca formatu w zmiennej systemowej MoneyFormat zastępuje symbol waluty wybrany w ustawieniach regionalnych.

Wskazówka

Qlik Sense domyślnie wyświetla inaczej liczby i tekst na wykresach tabel. Liczby są wyrównane do prawej, a tekst do lewej. Ułatwia to znalezienie problemów z konwersją tekstu na liczbę. Wszystkie tabele na tej stronie, które pokazują wyniki Qlik Sense, będą używać tego formatowania.

Składnia:  

MoneyFormat

Set MoneyFormat='$ #,##0.00; ($ #,##0.00)';

To formatowanie będzie stosowane w obiektach wykresów, gdy właściwość pola Number Formattingliczbowego będzie ustawiona na Money. Ponadto, kiedy numeryczne pola tekstowe są interpretowane przez Qlik Sense, jeśli symbol waluty pola tekstowego zgadza się z symbolem waluty zdefiniowanym w zmiennej MoneyFormat, Qlik Sense zinterpretuje to pole jako wartość walutową.

Ta funkcja jest częśto używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
FunkcjaInterakcja
MoneyDecimalSepW przypadku formatowania liczb do formatowania pól obiektów używana jest zmienna MoneyDecimalSep.
MoneyThousandSepW przypadku formatowania liczb do formatowania pól obiektów używana jest zmienna MoneyThousandSep.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – MoneyFormat

Przykład 2 – MoneyFormat z separatorem tysięcy i mieszanymi formatami wejściowymi

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!