Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

DateFormat

Ta zmienna środowiskowa definiuje format daty używany jako domyślny w aplikacji przez funkcje zwracające datę, takie jak date() i date#(). Format ten służy do interpretacji i formatowania dat. Jeśli zmienna nie jest zdefiniowana, po uruchomieniu skryptu zostanie pobrany format daty ustawień regionalnych.

Składnia:  

DateFormat

Przykłady funkcji DateFormat
Przykład Wynik
Set DateFormat='M/D/YY'; //(US format) To użycie funkcji DateFormat definiuje datę w formacie amerykańskim, miesiąc/dzień/rok.
Set DateFormat='DD/MM/YY'; //(UK date format) To użycie funkcji DateFormat definiuje datę w formacie brytyjskim, dzień/miesiąc/rok.
Set DateFormat='YYYY/MM/DD'; //(ISO date format) To użycie funkcji DateFormat definiuje datę w formacie ISO, rok/miesiąc/dzień.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – Domyślne zmienne systemowe

Przykład 2 — Zmiana zmiennej systemowej

Przykład 3 — Interpretacja daty

Przykład 4 — Formatowanie obcych dat

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!