Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

MoneyDecimalSep

Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny waluty na podstawie ustawień regionalnych.

Wskazówka

Qlik Sense domyślnie wyświetla inaczej liczby i tekst na wykresach tabel. Liczby są wyrównane do prawej, a tekst do lewej. Ułatwia to znalezienie problemów z konwersją tekstu na liczbę. Wszystkie tabele na tej stronie, które pokazują wyniki Qlik Sense, będą używać tego formatowania.

Składnia:  

MoneyDecimalSep

Aplikacje Qlik Sensebędą interpretować pola tekstowe w tym formacie jako wartości pieniężne. Pole tekstowe musi zawierać symbol waluty, który jest zdefiniowany w zmiennej systemowej MoneyFormat. Funkcja MoneyDecimalSep jest szczególnie przydatna w przypadku pracy ze źródłami danych reprezentującymi różne ustawienia regionalne.

Poniżej znajduje się przykład użycia zmiennej systemowej MoneyDecimalSep:

Set MoneyDecimalSep='.';

Ta funkcja jest często używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
FunkcjaInterakcja
MoneyFormatW przypadku interpretacji pola tekstowego symbol MoneyFormat jest używany w ramach interpretacji. W przypadku formatowania liczb formatowanie MoneyFormat zostanie użyte przez Qlik Sense w obiektach wykresów.
MoneyThousandSepW przypadku interpretacji pól tekstowych należy przestrzegać także zasad funkcji MoneyThousandSep.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – Notacja z kropką (.) MoneyDecimalSep

Przykład 2 – Notacja z przecinkiem (,) MoneyDecimalSep

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!