Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Usuwanie plików graficznych z biblioteki multimediów

Z biblioteki multimediów można usuwać grafiki w Qlik Sense.

Bibliotekę multimediów można otworzyć na kilka sposobów. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W przeglądzie aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij Edytuj, a następnie kliknij Grafika na miniaturze.
  • Jeśli edytujesz arkusz, dwukrotnie kliknij wizualizację tekstowo-graficzną, aby otworzyć pasek narzędzi edytorskich, a następnie kliknij Grafika.
  • W widoku narracji w panelu narzędzi narracyjnych kliknij Grafika, przeciągnij grafikę na slajd, a następnie dwukrotnie kliknij wewnątrz obiektu zastępczego grafiki.

Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe Biblioteka multimediów i można już usunąć grafikę.

Usuwanie grafik

  1. Wybierz folder W aplikacji.
  2. Wybierz plik, który chcesz usunąć.

  3. Kliknij Usuń.

    Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.

  4. Kliknij polecenie Usuń.

Grafiki zostały usunięte z biblioteki multimediów.

WskazówkaMożna także kliknąć prawym przyciskiem myszy plik graficzny, a następnie wybrać polecenie Usuń.
Informacja

Qlik Sense: należy skorzystać z konsoli Konsola zarządzania Qlik, aby usunąć grafikę z folderu domyślnego lub innych folderów utworzonych z poziomu konsoli Konsola zarządzania Qlik.

Usuwanie grafiki za pomocą Qlik Sense Desktop

Aby usunąć grafikę z folderu domyślnego, należy usunąć pliki z następującej lokalizacji: : <użytkownik>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Grafika w folderze W aplikacji jest powiązana i zapisana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Jeśli powiązana grafika nie jest już używana w aplikacji, zostanie usunięta z pliku qvf podczas zapisywania aplikacji.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!