Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ręczna konwersja dokumentu programu QlikView na aplikację Qlik Sense

Dokument QlikView (plik QVW) można ręcznie przekształcić w aplikację Qlik Sense. Jeśli użytkownik posiada dostęp do Dev Hub, wówczas może użyć narzędzia konwersji QlikView na Qlik Sense, aby uprościć proces.

Konwerter z QlikView na Qlik Sense został opisany w serwisie dla programistów Qlik Sense.

Wymagania wstępne

 • Zainstalowany program Qlik Sense Desktop pozwalający na konwersję dokumentu QlikView na aplikację Qlik Sense.
 • Wystarczająca ilość pamięci na komputerze (co najmniej 32 GB) na potrzeby konwersji dużych dokumentów programu QlikView.
 • Jeśli dokument programu QlikView zawiera skrypt ukryty lub korzysta z funkcji dostępu do sekcji, należy mieć pełny dostęp do takiego ukrytego skryptu i sekcji dokumentu.

Wymagania przed konwersją

Aby usunąć wszystkie wybory w aplikacji Qlik Sense, należy wyłączyć właściwość Zawsze jedna wybrana wartość dotyczącą list wartości lub pól wyboru wielokrotnego w programie QlikView. Jeśli dokument programu QlikView zawiera skrypt ukryty lub korzysta z funkcji dostępu do sekcji, należy go zaadaptować przed dokonaniem konwersji.

Konwersja ukrytych kart skryptu

Jeśli dokument programu QlikView zawierający skrypt ukryty zostanie poddany konwersji, część zawierająca taki skrypt ukryty zostanie pominięta i nieuwzględniona w skrypcie programu Qlik Sense. Aby skonwertować cały skrypt, przed taką konwersją należy wykonać opisane poniżej czynności. Wymaga to posiadania dostępu do skryptu ukrytego w dokumencie programu QlikView.

 1. Otwórz dokument w edytorze skryptów QlikView.
 2. Skopiuj kod z ukrytych kart skryptu i wklej go do kart zwykłych.
 3. Zapisz dokument.
InformacjaW programie Qlik Sense nie można ukryć kodu skryptu.

Usuwanie kodu dostępu do sekcji

Dokument programu QlikView korzystający z funkcji dostępu do sekcji nie może zostać zaimportowany do programu Qlik Sense, ponieważ występują różnice dotyczące formatu i obsługiwanych funkcji. Nadal jednak można skonwertować taki dokument ręcznie.

 1. Przed konwersją dokumentu usuń kod funkcji dostępu do sekcji w edytorze skryptów QlikView. Wymaga to posiadania pełnego dostępu do skryptu w dokumencie.
 2. Przeprowadź konwersję dokumentu na aplikację.

  Więcej informacji zawiera temat Konwersja dokumentu na aplikację.

 3. Ponownie zastosuj funkcję dostępu do sekcji w aplikacji programu Qlik Sense. Czasami należy przy tym uwzględnić następujące różnice:

  • Zmieniono proces uwierzytelniania użytkownika. Pole USERID służy obecnie do uwierzytelniania wszystkich użytkowników, a pola NTNAME i PASSWORD nie są już obsługiwane.
  • Jeśli masz dostęp do skryptu, ale nie do danych, możesz otworzyć aplikację bez danych, a następnie dokonać edycji skryptu, w tym dostępu do sekcji.
  • Dostęp do sekcji jest stosowany w programie Qlik Sense na podstawie ścisłych reguł wykluczenia. Oznacza to, że wyświetlane są tylko te dane, do których ma się uprawnienia dostępu.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu instrukcji Section Access.

Zmienne QlikView wykluczone z eksportu

Szereg zmiennych nie jest eksportowanych z dokumentu QlikView (QVW), ponieważ są istotne tylko dla QlikView lub są obsługiwane w inny sposób w Qlik Sense.

Następujące zmienne nie są eksportowane z dokumentu QlikView:

 • Wszystkie zmienne, których nazwy zaczynają się od CD
 • Wszystkie zmienne, których nazwy zaczynają się od FLOPPY
 • QvPath
 • QvRoot
 • QvWorkPath
 • QvWorkRoot
 • WinPath
 • WinRoot
 • ErrorMode
 • StripComments
 • ScriptErrorCount
 • ScriptError
 • ThousandSep
 • DecimalSep
 • MoneyThousandSep
 • MoneyDecimalSep
 • MoneyFormat
 • TimeFormat
 • DateFormat
 • TimestampFormat
 • MonthNames
 • DayNames
 • ScriptErrorDetails
 • ScriptErrorList
 • OpenUrlTimeout
 • HidePrefix
 • FirstWeekDay
 • BrokenWeeks
 • ReferenceDay
 • FirstMonthOfYear
 • CollationLocale
 • LongMonthNames
 • LongDayNames

Konwersja dokumentu na aplikację

 1. Skopiuj dokument programu QlikView (w formacie qvw) do katalogu, w którym znajdują się inne aplikacje.

  Zazwyczaj jest to katalog <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps, ale lokalizacja katalogu Apps zależy od miejsca instalacji programu Qlik Sense Desktop.

 2. Uruchom program Qlik Sense Desktop.

  Dokument programu QlikView jest już wyświetlany jako aplikacja w hubie z nazwą kończącą się na (qvw).

 3. Aby otworzyć aplikację, kliknij ją.

Aplikacja jest zapisywana w formacie Qlik Sense (plik qvf) w folderze, w którym zapisano dokument QlikView (plik qvw).  Ponadto plik dokumentu programu QlikView (qvw) jest usuwany z folderu i automatycznie przekształcany w plik zapasowy (qvw.backup) zapisywany w następującej lokalizacji: <użytkownik>\Dokumenty\Qlik\Sense\AppsBackup.

Nastąpiła migracja dokumentu QlikView do aplikacji Qlik Sense. Aplikacja ta zawiera model danych obejmujący załadowane dane i skrypt ładowania danych.

Na podstawie takiego modelu danych można tworzyć wizualizacje, kopiować go lub importować do środowiska serwera za pośrednictwem programu Konsola zarządzania Qlik (QMC), ale przed przeładowaniem modelu danych należy dokonać adaptacji tego skryptu ładowania.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: Importowanie aplikacji.

WskazówkaMożesz również przeciągnąć i upuścić plik qvw z folderu do huba Qlik Sense Desktop, aby otworzyć go jako aplikację programu Qlik Sense.Jeśli aplikacja Qlik Sense (plik qvf) zostanie zapisana w folderze innym niż <użytkownik>\Dokumenty\Qlik\Sense\Apps, należy ją przenieść do folderu Apps, dzięki czemu będzie dostępna z poziomu hubu.

Adaptowanie skryptu ładowania danych w programie Qlik Sense

Zasadniczo program Qlik Sense i skrypty ładowania danych QlikView są zgodne, ale istnieje kilka różnic, które trzeba wziąć pod uwagę i odpowiednio dostosować taki skrypt w edytorze ładowania danych przed przeładowaniem danych. Skrypt taki można zaadaptować bezpośrednio w programie Qlik Sense Desktop. Ewentualnie można też zaimportować aplikację do programu Qlik Sense, a dopiero potem zaadaptować skrypt.

Zmiana odwołań ścieżki pliku do połączeń do danych

Program QlikView korzysta z bezwzględnych lub względnych ścieżek plików, które nie są obsługiwane w trybie standardowym programu Qlik Sense. Należy zatem stosować połączenia do danych z folderu, aby wskazywać lokalizacje plików.

 1. Utwórz połączenia do danych z folderu dla wszystkich ścieżek plików stosowanych w skrypcie ładowania danych.

  Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

  Należy sprawdzić instrukcje i funkcje odwołujące się do plików. Przede wszystkim chodzi o instrukcje LOAD, ale dostępna jest lista wszystkich wspomnianych funkcji i instrukcji.

  Więcej informacji zawiera temat Ograniczenie dostępu do systemu plików.

 2. Zastąp wszystkie odwołania do bezwzględnych lub względnych ścieżek plików w skrypcie odwołaniami lib:// do utworzonych połączeń do danych.

  Przykłady
  Oryginalny skrypt w programie QlikView Zaadaptowany skrypt programu Qlik Sense
  LOAD * FROM [C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv];
  LOAD * FROM [lib://Tutorials source/Sales rep.csv];

  W tym przypadku połączenie do danych z folderu Tutorials source powinno wskazywać ścieżkę C:\data\Tutorials source\ albo inną ścieżkę do danych, jeśli stosowna aplikacja została przeniesiona na inny komputer lub serwer programu Qlik Sense.

  FileSize('C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv')
  FileSize('lib://Tutorials source/Sales rep.csv')
  for each Dir in dirlist ('C:\data\Tutorials source\*' )
  for each Dir in dirlist ('lib://Tutorials source/*' )

  Więcej informacji zawiera temat For each..next.

Postępowanie z funkcjami, które nie są obsługiwane lub nie są zalecane

Niektóre funkcje programu QlikView nie są obsługiwane lub nie są zalecane w programie Qlik Sense. Są to m.in.:

 • Pola wejściowe
 • Pola komunikatów
 • Instrukcje Bundle i Info
 • Kwalifikator ALL

Zalecamy sprawdzenie kodu skryptu pod kątem takiej listy nieobsługiwanych lub niezalecanych instrukcji i funkcji oraz dokonanie adaptacji kodu zgodnie ze stosownymi rekomendacjami.

Więcej informacji zawierają tematy Funkcje i instrukcje programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense oraz Funkcje i instrukcje niezalecane w programie Qlik Sense.

Tworzenie łączników niestandardowych

Jeśli dokument programu QlikView uzyskuje dostęp do danych za pośrednictwem łączników niestandardowych, za ich pomocą powinno być również możliwe załadowanie danych w programie Qlik Sense jak również bez zmian do skryptu. W takim przypadku taki sam łącznik musi być zainstalowany na komputerze z programem Qlik Sense.

Aby zmieniać selekcje dokonane za pomocą łącznika niestandardowego, należy zainstalować wersję tego łącznika zaadaptowaną do programu Qlik Sense.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!