Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Rozwiązywanie problemów — tworzenie aplikacji

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas tworzenia aplikacji i wizualizacji w programie Qlik Sense.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednego środowiska Qlik Sense do innego

Możliwa przyczyna  

Aplikacja utworzona w środowisku Qlik Sense została przeniesiona do innego środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proponowane działanie  

Używając konsoli Konsola zarządzania Qlik, importuj grafiki do lokalizacji docelowej ze środowiska Qlik Sense, w którym aplikacja została utworzona.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie lokacjami Qlik Sense: Przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została zaimportowana z Qlik Sense Desktop do Qlik Sense

Możliwa przyczyna  

Aplikacja utworzona w programie Qlik Sense Desktop została importowana do środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proponowane działanie  

Używając konsoli Konsola zarządzania Qlik, importuj grafiki z folderu grafiki aplikacji Qlik Sense Desktop.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie lokacjami Qlik Sense: Przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości.

WskazówkaObrazy są dołączane automatycznie tylko w przypadku przeniesienia aplikacji z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

InformacjaJeśli w folderze Content\Default programu Qlik Sense Desktop zostały utworzone podfoldery w celu zorganizowania grafik, po importowaniu grafik konieczne będzie ręczne dodanie tych podfolderów do aplikacji i jej arkuszy, narracji oraz obiektów tekstu i grafiki.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej

Możliwa przyczyna  

Aplikacja została przeniesiona między instalacjami Qlik Sense Desktop.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proponowane działanie  

  • Skopiuj grafiki z komputera, na którym aplikacja była tworzona, i wklej je do folderu grafik w lokalizacji docelowej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Nie działa grafika, której chcę użyć

Grafiki są częścią aplikacji jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji, w obiektach typu tekst i grafika oraz na slajdach narracji.

Możliwa przyczyna  

Używasz grafiki o nieobsługiwanym formacie.

Proponowane działanie  

  • Dokonaj konwersji grafiki na jeden z obsługiwanych formatów: png, jpg, jpeg lub gif.

Korzystanie z Wnioski wpływa na wydajność systemu

Wnioski używa elementów głównych jako pól w zalecanych wykresach.

Możliwa przyczyna  

Wykresy generowane przez Wnioski wybierają pola, które prowadzą do tworzenia wykresów zużywających znaczne ilości zasobów.

Proponowane działanie  

  • Zmień pola, z których mogą korzystać użytkownicy opublikowanej aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Ukrywanie pól w analizie.

Nie mogę znaleźć polecenia Przeładuj, kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy

Chcę załadować aplikację, ale ich nie widzę polecenia Przeładuj, kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy.

Możliwa przyczyna  

Nie masz ustawionego co najmniej jednego z następujących uprawnień w konsoli QMC:

  • Dostęp umożliwiający aktualizację aplikacji.

  • Dostęp do odczytu do filtru zasobów HubSection_Task.

  • Rola HubAdmin lub dostęp do odczytu i tworzenia do filtru zasobów ReloadTask.

Proponowane działanie  

Skontaktuj się z administratorem QMC, aby uzyskać rolę HubAdmin lub dostęp do tworzenia i odczytu filtru zasobów ReloadTask.

Nie mogę zarządzać zadaniami ładowania aplikacji w hubie

Chcę wyświetlić zadania ładowania aplikacji w hubie, ale ich nie widzę polecenia Zarządzaj zadaniami przeładowania kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy.

Możliwa przyczyna  

Reguła zabezpieczeń HubSectionTask jest wyłączona lub nie masz dostępu do odczytu do filtru zasobów HubSection_Task. Możesz też nie mieć dostępu do odczytu do zadań ładowania aplikacji w hubie skonfigurowanym w QMC.

Proponowane działanie  

Skontaktuj się z administratorem QMC, aby uzyskać dostęp do odczytu do filtru HubSection_Task i albo dostęp do odczytu do zadań ładowania aplikacji w hubie, albo rolę HubAdmin. Rola HubAdmin ma domyślnie dostęp do odczytu do zadań ładowania aplikacji w hubie.

Miniatury nie są uwzględniane podczas kopiowania arkusza

Możliwa przyczyna  

Skopiowany arkusz pochodzi z innej aplikacji. Miniatury są przechowywane jako zasoby aplikacji i nie są uwzględniane podczas kopiowania arkusza. Kopiowanie arkuszy w aplikacji działa dobrze.

Proponowane działanie  

Możesz skopiować całą aplikację i użyć jej jako punktu wyjścia. Obejmuje to wszystkie zasoby, takie jak grafiki.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!