Przeskocz do zawartości głównej

Powielanie aplikacji

Powielenie aplikacji pozwala utworzyć jej kopię do dalszego rozwijania. Każdy użytkownik może powielać jedynie własne aplikacje, chyba że administrator przypisze użytkownikowi rolę zabezpieczeń z włączonym powielaniem.

Jeśli pełnisz rolę administratora i posiadasz wymagane uprawnienia administratora, możesz tworzyć duplikaty aplikacji z QMC.

Więcej informacji na temat duplikowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: Powielanie aplikacji.

Więcej informacji o domyślnych rolach administracyjnych zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: Domyślne role administracyjne.

InformacjaW przypadku powielenia opublikowanej aplikacji jej kopia będzie zawierać jedynie bazowe arkusze i narracje.

Wykonaj następujące czynności:

  • W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, którą chcesz zduplikować, a następnie wybierz polecenie Powiel.

    Po rozpoczęciu duplikowania aplikacji przez chwilę u dołu ekranu będzie wyświetlane wyskakujące powiadomienie. Nowe wyskakujące powiadomienie zostanie wyświetlone po zduplikowaniu aplikacji. Z tego powiadomienia można zaktualizować listę aplikacji. Jeśli duplikowanie nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Kopia aplikacji jest tworzona w sekcji Praca. Kliknij aplikację, aby ją otworzyć i zacząć dopasowywać do swoich preferencji.

InformacjaW przypadku instalacji wielowęzłowych może się zdarzyć, że w aplikacji otwartej od razu po powieleniu lub zaimportowaniu miniatury lub grafiki będą wyświetlane jako uszkodzone. Wynika to ze sposobu działania funkcji synchronizacji danych w takich instalacjach. Po ukończeniu synchronizacji grafiki będą wyświetlane poprawnie. Aby sprawdzić, czy grafiki zostały już przywrócone, odśwież okno przeglądarki.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!