Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej

Czat Wniosków to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Czat Wniosków umożliwia wyszukiwanie wniosków w dowolnej aplikacji, do której masz dostęp.

Czat Wniosków jest dostępny dla użytkowników z licencją Czat Wniosków. Do funkcji Czat Wniosków można przejść, klikając Zapytaj Insight Advisor w hubie Qlik Sense. Czat Wniosków może także być dostępny za pośrednictwem programów Slack i Microsoft Teams.

Czat Wniosków

Insight Advisor Chat, pokazujący widok początkowy.
InformacjaDostęp programów Slack i Microsoft Teams do Czat Wniosków musi zostać skonfigurowany przez administratora. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie czatu Wniosków dla kanałów zewnętrznych (tylko w języku angielskim).

Pytania można wprowadzać, a jeżeli funkcja przekształcania głosu na tekst przeglądarki jest obsługiwana w Czat Wniosków, można kliknąć ikonę mikrofonu. Możesz wybrać język czatu z listy obsługiwanych języków. Wprowadzone w funkcji Czat Wniosków pytania są szyfrowane przed ich utrwaleniem. Czat Wniosków zwraca aplikacje, które zawierają odpowiednie wyniki. Po wybraniu aplikacji Czat Wniosków przedstawia odpowiedź tekstową lub wizualizację. Czat Wniosków może zaproponować dalsze analizy związane z pytaniem, które utworzą różne wizualizacje. Możesz także zadawać dodatkowe pytania, na przykład in Germany lub for 2019, a Czat Wniosków poda nowe wyniki.

To, co możesz wyszukiwać i wyświetlać w aplikacjach, zależy od aplikacji i Twoich uprawnień dostępu. Możesz wyszukiwać elementy główne w opublikowanych aplikacjach. Jeśli opublikowana aplikacja używa modelu logicznego, możesz wyszukać dostępne pola i elementy główne z modelu logicznego aplikacji. Dokładniejsze informacje zawiera temat Dostępność zawartości aplikacji w Czat Wniosków.

InformacjaW celu uzyskania pomocy wprowadź help.

Aby wyświetlić i wybrać spośród dostępnych opcji, kliknij Aplikacje, Wymiary bądź Miary lub wprowadź Pokaż aplikacje, Pokaż wymiary lub Pokaż miary. Wymiary i miary wyświetlają odpowiednie elementy główne z aplikacji. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola wymiarów i miar.

Możesz kliknąć Pytania, aby wyświetlić do pięciu losowych przykładowych pytań z aplikacji, do których masz dostęp. Możesz ponownie kliknąć Pytania, aby odświeżyć listę pytań. Kliknięcie przykładowego pytania wprowadza pytanie do czatu, w którym możesz je edytować przed wysłaniem.

Można kliknąć przycisk Zbadaj to dokładniej, aby wyświetlić wizualizację w funkcji Wnioski w aplikacji źródłowej.

Aby aplikacje pojawiły się w Czat Wniosków, należy je włączyć dla wniosków. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie aplikacji w funkcji Czat Wniosków. Czat Wniosków można zintegrować w aplikacjach typu „mashup”. Więcej informacji zawiera temat Integrating Czat Wniosków into a mashup (tylko w języku angielskim).

Używanie pytań w języku naturalnym

Pytania i wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól lub synonimów nazw pól z modelu danych aplikacji. Można wyświetlić dostępne aplikacje, wprowadzając Pokaż aplikację. Możesz wyświetlić dostępne wymiary i miary, wpisując pokaż wymiary i pokaż miary. Kliknięcie wymiaru powoduje wyświetlenie pierwszych 10 wartości tego wymiaru. Kliknięcie miary powoduje zastosowanie tej miary.

Pytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

 • Czas: jednostka czasu lub data. Na przykład Show me 2019 Sales.
 • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
 • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Zapytania wyszukiwania można formułować w taki sposób, aby stanowiły fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do pytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time. Można żądać ocen, dodając przymiotnik top do zapytania. Przykładowo: Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku.

Obsługiwane języki

Jeśli korzystasz z Qlik Sense Enterprise on Windows, funkcja pytań w języku naturalnym w Czat Wniosków jest dostępna tylko w języku angielskim.

Aby uzyskać listę obsługiwanych przykładowych pytań według języka, zobacz temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski.

Uwagi dotyczące języka

Obsługi języków w funkcji Czat Wniosków dotyczą następujące ograniczenia:

 • Odpowiedzi w obsługiwanych językach naturalnych obejmują tylko ogólne stwierdzenie, gdy pytanie zawiera więcej niż dwa filtry lub więcej niż dwa filtry wartości danych w wymiarze. Użyte filtry są jednak uwzględniane w odpowiedzi.

Uwagi dotyczące przesyłania danych zamiany głosu na tekst

W wielu przeglądarkach internetowych funkcja wyszukiwania z zamianą głosu na tekst w Wnioski wykorzystuje interfejs API Web Speech do zewnętrznego przetwarzania danych zamiany głosu na tekst. Jest on używany zarówno przez Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor, jak i Czat Wniosków. Przeglądarka internetowa użytkownika może wysyłać dźwięk nagrany przez swój interfejs API do zewnętrznego źródła w celu transkrypcji. Przetwarzanie głosu będzie obsługiwane przez usługę internetową wybraną przez przeglądarkę internetową użytkownika. W rezultacie przechwycone informacje mogą zostać wysłane na serwer innej firmy. Qlik nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez tę osobę trzecią.

Jeżeli użytkownicy chcą ograniczyć ten przepływ informacji do swojej przeglądarki innego producenta (wyłączyć funkcję przetwarzania głosu na tekst), mogą w tym celu użyć różnych elementów sterujących, w tym ustawień w wybranej przeglądarce oraz innych konfiguracji zabezpieczeń.

Ograniczenia

Czat Wniosków mają następujące ograniczenia:

 • Następujące wykresy nie obsługują pasków przewijania i etykietek w funkcji Czat Wniosków:
  • Wykres kombi
  • Wykres punktowy
  • Wykres wodospadowy
 • Odpowiedzi w języku naturalnym są niedostępne w przypadku pytań z wieloma wymiarami lub trzema albo większą liczbą miar.
 • Podczas korzystania z funkcji przekształcania głosu na tekst do zadawania pytań w języku naturalnym język funkcji Wnioski powinien być zgodny z językiem używanym w danych.

 • Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access wymagają dodatkowej konfiguracji dla użytkowników usługi, aby aplikacje były dostępne w funkcji Czat Wniosków. Więcej informacji zawiera temat Używanie Section Access i Czat Wniosków. Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access mają następujące ograniczenia:

  • Sugestie aplikacji dotyczące zapytania obejmują aplikacje korzystające z instrukcji Section Access ze strumieni, do których masz dostęp. Jeśli nie masz dostępu do tych aplikacji, wybranie aplikacji nic nie da.

  • Gdy klikniesz Wymiary lub Miary, aby wyświetlić dostępne elementy związane z zapytaniem, możesz zobaczyć listę wymiarów lub miar, do których nie masz dostępu przydzielonego w ramach instrukcji Section Access aplikacji. Ich wybranie nie udostępni jednak żadnych danych.

 • Czat Wniosków wyświetla aplikacje włączone dla czatu w hubie, do których możesz uzyskać dostęp. Musisz mieć uprawnienia do wyświetlania tych aplikacji, aby można było wyświetlać wizualizacje z tych aplikacji.
 • Nowe elementy główne i słownictwo logiki biznesowej dodane do aplikacji w ramach ponownej publikacji są dostępne w Czat Wniosków po załadowaniu aplikacji.
 • Nowe elementy główne i słownictwo logiki biznesowej dodane do nieopublikowanych aplikacji są dostępne w Czat Wniosków dopiero po ponownym załadowaniu aplikacji lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu ustawienia W hubie.
 • Czat Wniosków nie jest obsługiwany przez Qlik Sense Desktop.
 • Zapytania przy użyciu funkcji przekształcania głosu na tekst nie są obsługiwane w Slack ani Microsoft Teams.
 • Slack i Microsoft Teams nie zawierają przycisków dla Aplikacji, Wymiarów ani Miar.
 • Jeśli nazwa pola zawiera tylko wartości liczbowe, to pole będzie używane podczas generowania wyników wyszukiwania w języku naturalnym zamiast superlatywów (takich jak najlepsi czy najgorsi z tą samą wartością liczbową).

  Jeżeli na przykład szukasz top 3 service providers, a jedno z pól nosi nazwę 3, w wynikach zostanie użyte 3 zamiast 3 najlepszych usługodawców.

 • Aby uzyskać informacje o obsługiwanych typach analiz dla wniosków w języku naturalnym, zobacz temat Ograniczenia.

 • Pytania w języku angielskim ze słowem kluczowym trend z jedną miarą i filtrem czasowym nie są obsługiwane.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!