Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Udostępnianie aplikacji w funkcji Insight Advisor Chat

Swoje aplikacje możesz udostępnić w funkcji Insight Advisor Chat w hubie.

Gdy Twoja aplikacja jest dostępna, użytkownicy mający do niej dostęp mogą wyszukiwać Insight Advisor w Twojej aplikacji przy użyciu funkcji Insight Advisor Chat. Więcej informacji o Insight Advisor Chat zawiera temat Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej.

Informacja
Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access wymagają dodatkowej konfiguracji, aby użytkownicy usługi byli dostępni w funkcji Insight Advisor Chat. Jeśli masz poufne informacje w nazwach aplikacji, pól lub elementów głównych, mogą one zostać ujawnione przez udostępnienie aplikacji używających instrukcji Section Access dla funkcji Insight Advisor Chat. Sugestie aplikacji dotyczące zapytań obejmują aplikacje ze strumieni, do których użytkownicy mają dostęp. Mogą to być aplikacje, do których użytkownicy nie mają dostępu w instrukcji Section Access aplikacji. Jednak wybranie tych aplikacji nie da żadnych efektów. Po kliknięciu Wymiary lub Miary w celu wyświetlenia dostępnych elementów z aplikacji używającej instrukcji Section Access użytkownicy mogą zobaczyć elementy, do których nie mają dostępu. Kliknięcie tych elementów nie spowoduje jednak udostępnienia użytkownikom żadnych danych. Więcej informacji można znaleźć w temacie Używanie Section Access i Insight Advisor Chat.

Dostępność zawartości aplikacji w Insight Advisor Chat

To, co użytkownicy mogą wyszukiwać i do czego mogą uzyskiwać dostęp za pomocą przycisków Miara i Wymiar przy użyciu Insight Advisor Chat, zależy od tego, czy aplikacja została opublikowana i czy został do niej zastosowany model logiczny.

W przypadku własnych nieopublikowanych aplikacji możesz wyszukiwać pola i elementy główne z aplikacji. W przypadku opublikowanych aplikacji użytkownicy mogą wyszukiwać tylko elementy główne. Jeśli do nieopublikowanej lub opublikowanej aplikacji zastosowano logikę biznesową, użytkownicy mogą wyszukiwać dostępne pola i elementy główne na podstawie modelu logicznego.

Kliknięcie przycisku Miara lub Wymiar (albo wprowadzenie „show measure” lub „show dimension”) spowoduje wyświetlenie odpowiednich elementów głównych. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola związane z miarami lub wymiarami. Pola lub elementy główne ukryte w modelu logicznym nie pojawią się po kliknięciu przycisku, ale można je wyszukać w zapytaniu.

Włączanie Insight Advisor Chat

  1. W swojej aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.
  2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij Ustawienia aplikacji.
  3. Wybierz pozycję Włącz Wnioski dla chatu w hubie.
  4. Włącz Insight Advisor w hubie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!