Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Stosowanie języka naturalnego z Insight Advisor

Insight Advisor obsługuje wyszukiwania w języku naturalnym, takie jak Pokaż mi spis produktów dla Japonii poniżej 2500.

Pytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

  • Czas: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
  • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
  • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Można wyszukiwać fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019.Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time. Można żądać ocen, dodając przymiotnik top do zapytania. Przykładowo: Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku.

Informacja

Qlik Sense dla zapytań w języku naturalnym obsługuje język angielski.

Jeśli przeglądarka nie jest ustawiona na obsługiwany język, używany jest domyślnie język angielski . Język używany do zapytań można zmienić, wybierając nowy język za pomocą przycisku Język. Więcej informacji znajdziesz w temacie Enabling multi-language natural language queries in Qlik Sense Enterprise on Windows (tylko w języku angielskim).

Jeżeli Twoje wdrożenie Qlik Sense obejmuje dostęp do dzierżawy Qlik Sense SaaS, administratorzy mogą włączyć obsługę dodatkowych języków. Więcej informacji na temat obsługiwanych języków w Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor można znaleźć w temacie Obsługiwane języki.

Wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól i wartości w używanym modelu danych. Elementy główne można oznaczać także znacznikami z synonimami, używając znaczników na elementach głównych. W znacznikach synonimów należy używać formatu alt:<termin>. Aby użyć słowa „miejscowości” jako synonimu, należy oznaczyć element główny alt:cities. Więcej informacji zawiera temat Oznaczanie elementów głównych znacznikami.

InformacjaPodczas wyszukiwania wartości w polach zapytania w języku naturalnym przeszukują tylko pierwsze 100 000 wartości na pole w zapytaniu.

Aby uzyskać więcej informacji o zapytaniach w języku naturalnym, zobacz Funkcje zapytań w języku naturalnym w Qlik Sense.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!