Przeskocz do zawartości głównej

Money# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Money#() konwertuje ciąg znaków na wartość pieniężną w formacie ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków. Niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy są parametrami opcjonalnymi.

Składnia:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:   

Argumenty Money#
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.

W przypadku pominięcia zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.

dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania.

Funkcja money# zazwyczaj działa analogicznie do funkcji num#, ale pobierając domyślne wartości separatora dziesiętnego i separatora tysięcy ze zmiennych skryptu określających format lub ustawień systemowych waluty.

W przypadku poniższych przykładów przyjęto założenie, że wybrane są dwa następujące ustawienia systemu operacyjnego:

  • Domyślne ustawienie formatu waluty 1: kr # ##0,00
  • Domyślne ustawienie formatu waluty 2: $ #,##0.00

Przykład 1:  

Money#(A , '# ##0,00 kr' )

gdzie A=35 648.37 kr

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

35 648.37 kr

35 648.37 kr

Liczba:

35648.37

3564837

Przykład 2:  

Money#( A, ' $#', '.', ',' )

gdzie A= $35 648.37

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

$35,648.37

$35,648.37

Liczba:

35648.37

35648.37

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com