Przeskocz do zawartości głównej

Date# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Date# konwertuje ciąg znaków na datę liczbową przez zastosowanie podanego wzorca formatu daty, a jeśli go brak, przez domyślny wzorzec formatu daty.

Składnia:  

Date#(text[, format])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:   

Argumenty Date#
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku pominięcia zostanie użyty format daty ustawiony w systemie operacyjnym.

Przykład:  

W poniższym przykładzie użyto formatu daty M/D/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych.

Dodaj ten przykładowy skrypt do aplikacji i uruchom ją.

Load *,

Num(Date#(StringDate)) as Date;

LOAD * INLINE [

StringDate

8/7/97

8/6/1997

];

 

W przypadku utworzenia tabeli z wymiarami StringDatei Date otrzymane wyniki będą następujące:

Wyniki przykładu 1
StringDate Date
8/7/97 35649
8/6/1997 35648

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com