Przeskocz do zawartości głównej

PV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca bieżącą wartość inwestycji.

PV(rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])

Typ zwracanych danych: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. .  

Wartość bieżąca to łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności. Na przykład w przypadku pożyczania od kogoś pieniędzy bieżącą wartością dla kredytodawcy jest kwota kredytu.

Argumenty:  

Argumenty PV
Argument Opis
rate Stopa procentowa za okres.
nper Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład –20.

fv

Wartość przyszła lub saldo środków pieniężnych, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności. W przypadku pominięcia argumentu fv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Jaka jest wartość bieżąca długu, jeśli musisz zapłacić 100 USD na koniec każdego miesiąca w okresie pięcioletnim, przyjmując roczną stopę procentową w wysokości 7%?

PV(0.07/12,12*5,-100,0,0)

Zwraca wartość $5,050.20

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com