Przeskocz do zawartości głównej

FV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca przyszłą wartość inwestycji na podstawie okresowych stałych płatności i prostego oprocentowania rocznego.

Składnia:  

FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])

Typ zwracanych danych: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. .

Argumenty:  

Argumenty FV
Argument Opis
rate Stopa procentowa za okres.
nper Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład –20.

pv

Wartość bieżąca lub łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności. W przypadku pominięcia argumentu pv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0 (zero).

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Spłacasz nowe urządzenie AGD w 36 miesięcznych ratach w wysokości 20 USD. Stopa procentowa wynosi 6% rocznie. Rachunek przychodzi na koniec każdego miesiąca. Jaka jest łączna wartość inwestycji po uregulowaniu ostatniego rachunku?

FV(0.005,36,-20)

Zwraca wartość $786.72

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com