Przeskocz do zawartości głównej

NumericCount

Funkcja NumericCount() agreguje liczbę wartości liczbowych w poszczególnych wymiarach wykresu.

Składnia:  

NumericCount([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

  • expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • SetExpression: Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
  • DISTINCT: Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
  • TOTAL: Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu. Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

    Określenie zakresu agregacji

Przykłady:  

O ile nie podano inaczej, w poniższych przykładach założono, że selekcja obejmuje wszystkich klientów.

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
NumericCount([OrderNumber])

7, ponieważ trzy pola z dziesięciu pól w kolumnie OrderNumber są puste.

Informacja„0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli jednak agregacja miary dla pewnego wymiaru da wynik 0, wymiar ten nie będzie uwzględniany na wykresach.
NumericCount([Product]) 0, ponieważ wszystkie nazwy produktów mają postać tekstową. Za pomocą tej funkcji zazwyczaj sprawdza się, czy pola tekstowe nie zawierają wartości liczbowych.
NumericCount (DISTINCT [OrderNumber])/Count(DISTINCT [OrderNumber]) Zlicza liczbę wszystkich różniących się od siebie wartości liczbowych w kolumnie OrderNumber i dzieli tę liczbę przez liczbę wartości liczbowych i nieliczbowych w kolumnie OrderNumber. Jeśli wszystkie wartości w polach mają charakter liczbowy, zwracana jest wartość 1. Za pomocą tej funkcji zazwyczaj sprawdza się, czy wszystkie wartości w polach mają charakter liczbowy. W tym przykładzie w kolumnie OrderNumber występuje siedem różniących się od siebie wartości liczbowych z ośmiu różniących się od siebie wartości liczbowych i nieliczbowych. W takim przypadku wyrażenie to zwraca wartość 0,875.

Dane zastosowane w przykładzie:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Przykładowe dane w formie tabeli
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC - - 19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3 - 25

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com