Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Mid — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Mid() zwraca część ciągu wejściowego zaczynającą się w pozycji znaku określonej przez drugi argument („start”), zwracając liczbę znaków określoną przez trzeci argument („count”). Jeśli parametr „count” zostanie pominięty, wówczas zostanie zwrócona reszta ciągu wejściowego. Pierwszy znak ciągu wejściowego ma numer 1.

Składnia:  

Mid(text, start[, count])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argumenty Mid
Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
start Liczba całkowita określająca pozycję pierwszego znaku w tekście text do uwzględnienia.
count Określa długość wyjściowego ciągu znaków. W przypadku pominięcia uwzględniane są wszystkie znaki określone przez wartość start.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
Mid('abcdef',3 ) Zwraca wartość 'cdef'
Mid('abcdef',3, 2 ) Zwraca wartość 'cd'

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com