Przeskocz do zawartości głównej

Count — funkcja skryptu

Funkcja Count() zwraca liczbę wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

Count( [ distinct ] expr)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argumenty Count
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Count1:

LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer OrdersByCustomer

Astrida 3

Betacab 3

Canutility 2

Divadip 2

Jeśli w tabeli na arkuszu uwzględniono wymiar Customer, w przeciwnym wypadku wynikiem dla OrdersByCustomer jest 3, 2.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Count(OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

10

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w pierwszym przykładzie:

LOAD Count(distinct OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

8

Ponieważ istnieją dwie wartości OrderNumber o tej samej wartości, 1, i jedna wartość null.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com