Przeskocz do zawartości głównej

MissingCount — funkcja skryptu

Funkcja MissingCount() zwraca liczbę brakujących wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

MissingCount ( [ distinct ] expr)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argumenty MissingCount
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

MissCount1:

LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident Temp;

Customer MissingOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 1

Canutility 2

Divadip 0

 

Druga instrukcja daje:

TotalMissingCount

3

w tabeli z tym wymiarem.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as TotalMissingCountDistinct Resident Temp;

TotalMissingCountDistinct

1

Ponieważ brakuje tylko jednej wartości OrderNumber.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com