Przeskocz do zawartości głównej

TextCount — funkcja skryptu

Funkcja TextCount() zwraca liczbę wartości pól będących wartościami nienumerycznymi zagregowanymi w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

TextCount ( [ distinct ] expr)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argumenty TextCount
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład 1:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

TextCount1:

LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount Resident Temp Group By Customer;

Wyniki przykładu 1
Customer ProductTextCount
Astrida 3
Betacab 3
Canutility 2
Divadip 2

Przykład 2:  

LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount Resident Temp Group By Customer;

Wyniki przykładu 2
Customer OrderNumberTextCount
Astrida 0
Betacab 1
Canutility 2
Divadip 0

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com