Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje formatowania

NA TEJ STRONIE

Funkcje formatowania

Funkcje formatowania narzucają format wyświetlania wejściowych pól lub wyrażeń liczbowych. W zależności od typu danych można określić znaki separatora dziesiętnego, separatora tysięcy itp.

Wszystkie funkcje zwracają wartość podwójną zawierającą zarówno ciąg znaków, jak i wartość liczbową, ale można je rozpatrywać jako przekształcenie liczby na ciąg znaków. Szczególnym przypadkiem jest funkcja Dual(), ale pozostałe funkcje formatowania pobierają wartość liczbową wyrażenia wejściowego i generują ciąg znaków reprezentujący liczbę.

Natomiast funkcje interpretacji przeprowadzają odwrotną operację: pobierają wyrażenia ciągu znaków i oceniają je jako liczby, określając format uzyskiwanej liczby.

Funkcje te mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania, jak i wyrażeniach wykresu.

Uwaga: Dla lepszej czytelności wszystkie reprezentacje liczbowe są podawane z kropką jako separatorem dziesiętnym.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.