Przeskocz do zawartości głównej

Timestamp — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TimeStamp() formatuje wyrażenie jako wartość daty i czasu przy użyciu formatu znacznika czasu ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:  

Timestamp(number[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argumenty Timestamp
Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu znacznika czasu. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Examples:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:

  • Ustawienie TimeStampFormat 1: YY-MM-DD hh:mm:ss
  • Ustawienie TimeStampFormat 2: M/D/YY hh:mm:ss

Example 1:  

Timestamp( A )
gdzie A=35648.375

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

97-08-06 09:00:00

8/6/97 09:00:00

Liczba:

35648.375

35648.375

Example 2:  

Timestamp( A,'YYYY-MM-DD hh.mm')
gdzie A=35648

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

1997-08-06 00.00

1997-08-06 00.00

Liczba:

35648

35648