Przeskocz do zawartości głównej

Interval — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Interval() formatuje liczbę jako interwał czasowy przy użyciu formatu w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania, systemie operacyjnym lub formacie ciągu znaków, jeśli został podany.

Interwały mogą być formatowane jako wartości czasu, jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund.

Syntax:  

Interval(number[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argumenty Interval
Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu interwału. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Examples:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:

  • Ustawienie formatu daty 1: YY-MM-DD
  • Ustawienie formatu daty 2: hh:mm:ss
  • Separator dziesiętny liczb: .
Przykłady i wyniki
Przykład Ciąg znaków Liczba
Interval( A )
gdzie A=0,375
09:00:00 0.375
Interval( A )
gdzie A=1.375
33:00:00 1.375
Interval( A, 'D hh:mm' )
gdzie A=1.375
1 09:00 1.375
Interval( A-B, 'D hh:mm' )
gdzie A=97-08-06 09:00:00 i B=96-08-06 00:00:00
365 09:00 365.375