Przeskocz do zawartości głównej

Money — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Money() formatuje wyrażenie liczbowo jako wartość pieniężną w formacie ustawionym w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Syntax:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argumenty Money
Argument Opis
number

Liczba do sformatowania.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu waluty.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy.

W przypadku pominięcia argumentów 2–4 zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.

Examples:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:

  • Ustawienie MoneyFormat 1: kr ##0,00, MoneyThousandSep' '
  • Ustawienie MoneyFormat 2: $ #,##0.00, MoneyThousandSep','

Example 1:  

Money( A )
gdzie A=35648

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: kr 35 648,00 $ 35,648.00
Liczba: 35648.00 35648.00

Example 2:  

Money( A, '#,##0 ¥', '.' , ',' )
gdzie A=3564800

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: 3,564,800 ¥ 3,564,800 ¥
Liczba: 3564800 3564800