Przeskocz do zawartości głównej

Time — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Time() formatuje wyrażenie jako wartość czasu przy użyciu formatu czasu ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:  

Time(number[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argumenty Time
Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu godziny. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Examples:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:

  • Ustawienie formatu godziny 1: hh:mm:ss
  • Ustawienie formatu godziny 2: hh.mm.ss

Example 1:  

Time( A )
gdzie A=0,375

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

09:00:00

09.00.00

Liczba:

0.375

0.375

Example 2:  

Time( A )
gdzie A=35648.375

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

09:00:00

09.00.00

Liczba:

35648.375

35648.375

Example 3:  

Time( A, 'hh-mm' )
gdzie A=0.99999

Wyniki przykładu 3
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

23-59

23-59

Liczba:

0.99999

0.99999