Przeskocz do zawartości głównej

Num — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Num() formatuje wyrażenie liczbowo w formacie liczbowym ustawionym w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argumenty Num
Argument Opis
number

Liczba do sformatowania.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku pominięcia zostanie użyty format daty ustawiony w systemie operacyjnym.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania.

Examples:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:

  • Ustawienie formatu liczby 1: # ##0
  • Ustawienie formatu liczby 2: #,##0

Example 1:  

Num( A, '0.0' )
gdzie A=35648.375

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

35 648 375

35648.375

Liczba:

35648375

35648.375

Example 2:  

Num( A, '#,##0.##', '.' , ',' )
gdzie A=35648

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

35,648.00

35,648.00

Liczba: 35648 35648

Example 3:  

Num( pi( ), '0,00' )

Wyniki przykładu 3
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków:

3,14

003

Liczba:

3.141592653

3.141592653

Example 4:  

Dodaj ten przykładowy skrypt do aplikacji i uruchom ją.

Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami Field1i Field2.

Sheet1:

let result= Num( pi( ), '0,00' );

Load * inline

[Field1; Field2

9; 8,2

1; $(result)

](delimiter is ';');

 

Field1 Wymiar zawiera wartości 1 i 9.

Field2 Wymiar zawiera wartości 3,14 i 8,2.