Przeskocz do zawartości głównej

Date — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Date() formatuje wyrażenie jako datę przy użyciu formatu skonfigurowanego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania, systemie operacyjnym lub ewentualnie w formacie ciągu znaków.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argumenty Date
Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący format otrzymywanego ciągu. Jeśli format ciągu nie zostanie podany, użyty będzie format daty ustawiony w systemie operacyjnym.

Examples:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:

  • Ustawienie daty 1: YY-MM-DD
  • Ustawienie daty 2: M/D/YY

Example 1:  

Date( A )

gdzie A=35648

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: 97-08-06 8/6/97
Liczba: 35648 35648

Example 2:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

gdzie A=35648

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: 97.08.06 97.08.06
Liczba: 35648 35648

Example 3:  

Date( A, 'DD.MM.YYYY' )

gdzie A=35648.375

Wyniki przykładu 3
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: 06.08.1997 06.08.1997
Liczba: 35648.375 35648.375

Example 4:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

gdzie A=8/6/97

Wyniki przykładu 4
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: NULL (nic) 97.08.06
Liczba: NULL 35648

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view