Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Monitorowanie zadania danych

Status i postęp zadań dotyczących zasobów danych Pamięć masowa, Transformacja lub Data mart można monitorować po kliknięciu przycisku Monitoruj.

InformacjaWięcej informacji o monitorowaniu zadań Umieszczanie zawiera temat Monitorowanie zadania umieszczania.
 • Podczas pierwszego ładowania Stan pełnego ładowania przedstawia postęp operacji.

 • W trakcie przetwarzania zmian możesz również wyświetlić status i postępy bieżącej partii zmian.

 • Po przetworzeniu zmian możesz również wyświetlić status i postępy Ostatniej partii zmian.

W dolnej połowie Monitora możesz zobaczyć status i postęp dla każdego zestawu danych.

Możesz także przeglądać szczegółowe informacje na poziomie instrukcji SQL.

Wyświetlanie statusu i postępu

W przypadku każdego zestawu danych lub zmiany można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Stan

  Pokazuje aktualny stan zestawu danych lub zmiany.

  • Zakończono — ładowanie lub zmiana zakończyły się pomyślnie.

  • Ładowanie — trwa przetwarzanie tabeli lub zmiany.

  • W kolejce — tabela lub zmiana czeka na przetworzenie

  • Błąd — podczas przetwarzania tabeli lub zmiany wystąpił błąd.

 • Rozpoczęto

  Czas rozpoczęcia ładowania lub przetwarzania zmian.

 • Zakończono

  Czas zakończenia ładowania lub przetwarzania zmian.

 • Czas trwania

  Czas trwania ładowania lub przetwarzania zmian w formacie gg:mm:ss.

 • Przetworzone rekordy

  Liczba rekordów przetworzonych w ramach ładowania lub zmiany.

 • Przepustowość (rekordy/sekundę)

  Przepustowość jest aktualizowana dopiero po zakończeniu ładowania.

 • Komunikat

  Wyświetla komunikat o błędzie w razie niepowodzenia ładowania lub zmiany.

Zestawy danych będą ciągle aktualizowane nowymi danymi w miarę aktualizowania obszaru umieszczania przez zadanie replikacji. Każda partia dotyczy rekordów z określonego przedziału czasu. Przedział czasu ostatniej partii możesz zobaczyć w Ostatniej partii zmian.

Dane ze wszystkich transakcji źródłowych do czasu pokazywanego w Zasób danych jest zaktualizowany do są dostępne do użycia z tego zasobu danych. Te informacje są dostępne dla zasobu danych po załadowaniu wszystkich tabel i zastosowaniu pierwszego zestawu zmian. Po wybraniu generowania widoków na żywo możesz również wyświetlać, kiedy widoki na żywo są aktualizowane.

Jeśli istnieje partia zmian przed zakończeniem wstępnego ładowania, ustawienie Dane są zaktualizowane do na karcie zasobu zostanie zaktualizowane dopiero po zakończeniu wstępnego ładowania i zastosowaniu pierwszej partii zmian. Załóżmy na przykład, że ładujesz zasób danych, który zawiera zestaw danych zamówień zawierający 1 milion zamówień oraz zestaw danych szczegółów zamówień zawierający 10 milionów szczegółów zamówień. Pełne ładowanie zestawów danych zajmuje odpowiednio 10 i 20 minut. Najpierw jest ładowany zestaw danych zamówień, a następnie zestaw danych szczegółów zamówień. Podczas ładowania zestawu danych zamówień wstawiono nowe zamówienie. W związku z tym załadowane szczegóły zamówień mogą zawierać szczegóły nowego zamówienia, które jeszcze nie istnieje w zestawie danych zamówień. Zestawy danych zamówień i szczegółów zamówień będą zsynchronizowane oraz w pełni zaktualizowane do tego samego punktu w czasie dopiero po zastosowaniu pierwszej partii zmian.

Wyświetlanie szczegółowych informacji

Możesz przeglądać szczegółowe informacje na poziomie instrukcji SQL.

 1. Wybierz Pełne ładowanie, Bieżąca partia zmian lub Ostatnia partia zmian z listy rozwijanej w dolnej części Monitorowania.

 2. Wybierz zestawy danych do szczegółowego monitorowania.

 3. Kliknij Szczegóły monitora.

Wyświetlane są Szczegóły monitora i można przeglądać polecenia wykonywane na każdym kroku procesu ładowania lub zmiany. Możesz kliknąć polecenie, aby wyświetlić pełne instrukcje SQL, które zostały wykonane.

 • Kliknij Eksportuj do CSV, aby wyeksportować plik tekstowy z pełnymi instrukcjami SQL dla wszystkich wymienionych poleceń.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!