Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Visualisaties maken met diagramsuggesties van Insight Advisor

Qlik Sense biedt allerlei verschillende visualisaties die u voor uw gegevens kunt gebruiken. Het kan lastig zijn om het juiste diagramtype te bepalen wanneer u uw eerste Qlik Sense-app maakt.

Met de diagramsuggesties van Insight Advisor kunt u gegevensvelden selecteren en Insight Advisor laten bepalen welke dimensies, metingen en visualisatietypen er moeten worden gebruikt. Terwijl u velden toevoegt of verwijdert, wordt de voorgestelde visualisatie aangepast op basis van uw wijzigingen. U kunt een voorgestelde visualisatie aanpassen met een gerichte reeks eigenschappen.

Als begint met een visualisatie, zal het inschakelen van Diagramsuggesties uw visualisatie wijzigen in een voorgestelde visualisatie.

WaarschuwingAls u Diagramsuggesties inschakelt en vervolgens weer uitschakelt, verliest u alle wijzigingen die in uw visualisatie zijn aangebracht. U kunt uw oude visualisatie herstellen door de wijzigingen ongedaan te maken. Als u de werkbladweergave echter verlaat of wijzigingen aanbrengt in het bedrijfsmiddelenvenster, kunt u deze wijzigingen niet meer ongedaan maken en uw visualisatie niet meer herstellen. Ga voor meer informatie naar Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Een nieuwe visualisatie maken met diagramsuggesties

 1. Klik op Object bewerkenWerkblad bewerken op de werkbalk.

  Het bedrijfsmiddelenvenster wordt geopend aan de linkerkant.

 2. Sleep een veld vanuit Database Velden en zet het neer in uw werkblad.

  Velden die worden voorgesteld als dimensies, worden toegevoegd als tabellen of histogrammen. Velden die worden voorgesteld als metingen, worden toegevoegd als KPI's.

  Als u velden wilt toevoegen als filtervakken, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u een veld sleept en neerzet.

 3. U kunt als volgt extra velden toevoegen:

  • Sleep een veld en zet het neer op de visualisatie die is gemaakt op basis van het eerste veld, of op Voorstel doen aan de rechterkant.

   Qlik Sense bepaalt of het veld moet worden gebruikt als een dimensie of als een meting, en welke aggregatie voor de meting moet worden gebruikt.

  • Klik op Toevoegen in het eigenschappenvenster en selecteer een veld.
  • Sleep een veld en zet het neer op Zet item hier neer onder Dimensies of Metingen.

  De visualisatie wordt aangepast terwijl u de velden eraan toevoegt.

 4. U kunt eventueel ongewenste velden verwijderen.
 5. Klik op Object bewerken Klaar.

Een bestaande visualisatie wijzigen met diagramsuggesties

U kunt een bestaande visualisatie wijzigen door velden toe te voegen of ongewenste velden te verwijderen. Wanneer u Diagramsuggesties in het eigenschappenvenster aan de rechterkant inschakelt, wordt de geselecteerde visualisatie gewijzigd naar een diagramsuggestie op basis van de velden van de visualisatie. U kunt de suggesties van Qlik Sense wijzigen. U hebt bijvoorbeeld de volgende opties:

 • Sleep velden heen en weer tussen Dimensies en Metingen om te wijzigen hoe een veld wordt gebruikt. Wanneer u een veld naar Dimensies verplaatst, wordt de aggregatie verwijderd. Wanneer u een veld naar Metingen verplaatst, wordt een aggregatie toegewezen.
 • Kies een andere aggregatie voor een veld dat wordt gebruikt als een meting. Uw aggregatiekeuze wordt gebruikt wanneer u dit veld als een meting gebruikt terwijl Diagramsuggesties is ingeschakeld.
 • Gebruik Diagramtype wijzigen om een ander type diagram te kiezen dan het voorgestelde diagramtype.

De instellingen aanpassen bij het gebruik van diagramsuggesties

U kunt in het eigenschappenvenster de instellingen voor Gegevens en Uiterlijk aanpassen. Het eigenschappenvenster voor visualisaties gemaakt met diagramsuggesties bevat een gerichte reeks instellingen voor eigenschappen. Wanneer u Diagramsuggesties uitschakelt, krijgt u weer toegang tot alle beschikbare eigenschappen. Voor beschrijvingen van de beschikbare velden raadpleegt u de onderwerpen over visualisatie-eigenschappen in Visualisaties.

Beperkingen bij het gebruik van diagramsuggesties

 • U kunt Diagramsuggesties niet inschakelen voor een mastervisualisatie.
 • U kunt Diagramsuggesties niet inschakelen voor filterdeelvensters, histogrammen of kaarten.
 • Kaarten waarbij Diagramsuggesties is ingeschakeld, worden niet ondersteund in Qlik NPrinting-rapporten. Schakel Diagramsuggesties uit om met diagramsuggesties gemaakt diagrammen op te nemen in Qlik NPrinting-rapporten.
 • U kunt de aggregatie van een meting alleen wijzigen wanneer deze een standaardlabel heeft.
 • Het is niet mogelijk om een masterdimensie naar Metingen te slepen. Het is niet mogelijk om een mastermeting naar Dimensies te slepen.
 • Alleen velden met een eenvoudige uitdrukking kunnen van Metingen naar Dimensies worden gesleept. Voor meer informatie over het gebruik van uitdrukkingen in visualisaties raadpleegt u Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!