Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aanbevolen procedures voor het kiezen van visualisatietypen

Een goede visualisatie geeft duidelijk de relaties tussen een groot aantal waarden weer en laat u die gegevens in één blik analyseren. Qlik Sense biedt een verscheidenheid aan visualisaties en diagrammen. Elke diagram blinkt uit in het visualiseren van gegevens op verschillende manieren voor verschillende doelen. U moet uw diagrammen selecteren op basis van wat u in uw diagrammen wilt zien.

Als u niet zeker weet welke visualisaties u het beste kunt gebruiken, kan Qlik Sense aanbevelingen geven. Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met Insight Advisor en Visualisaties maken met diagramsuggesties van Insight Advisor.

Hier ziet u de doeleinden voor het bekijken van gegevens en het aanbevolen diagramtype om dat doel te bereiken:

Vergelijkingen weergeven

Vergelijkingsdiagrammen worden gebruikt om waarden ten opzichte van elkaar te vergelijken. Deze laten de verschillen in waarden zien, zoals het verschil tussen categorieën of hoe waarden in de loop van de tijd veranderen.

Vragen die kunnen worden beantwoord door vergelijkingsdiagrammen zijn onder meer:

 • Welk product heeft de hoogste totale verkoop dit jaar?
 • Hoe is de verkoop van producten in de afgelopen 24 maanden gestegen of gedaald?
Diagramtypen om vergelijkingen weer te geven
Diagramtype Gemeenschappelijk doel
Staafdiagram Vergelijken van categorieën met dezelfde meting of metingen.
Lijndiagram Trends in de tijd vergelijken.
Combinatiegrafiek Metingen vergelijken die qua schaal verschillen.

Als u verschillende waarden van dezelfde dimensie wilt vergelijken, kunt u gebruikmaken van alternatieve states. Ga voor meer informatie naar Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse.

Relaties bekijken

Relatiediagrammen worden gebruikt om te verkennen hoe waarden zich ten opzichte van elkaar verhouden. Met een relatiediagram kunt u verbanden, uitschieters en gegevensclusters vinden.

Vragen die kunnen worden beantwoord door relatiediagrammen zijn onder meer:

 • Is er een verband tussen reclame-uitgaven en verkopen voor onze producten?
 • Hoe verschillen uitgaven en inkomsten per regio?
Diagramtypen om relaties weer te geven
Diagramtype Gemeenschappelijk doel
Spreidingsplot De relatie bekijken tussen twee of meer metingen voor een dimensie.

Composities bekijken

Compositiediagrammen worden gebruikt om een totale waarde op te nemen en om te ontdekken welke componentwaarden die totale waarde maken. Compositiediagrammen kunnen statisch zijn en de huidige samenstelling van een totale waarde weergeven of ze kunnen laten zien hoe de samenstelling van een totale waarde in de loop van de tijd verandert. Compositiediagrammen kunnen composities weergeven op percentage van de totale waarde of de vaste waarden in de totale waarde.

Vragen die kunnen worden beantwoord door compositiediagrammen zijn onder meer:

 • Welke percentages van onze totale verkoop komen uit welke regio's?
 • Wat is de toewijzing van elke afdeling aan ons totale kwartaalbudget in het afgelopen jaar?
Diagramtypen om samenstellingen weer te geven
Diagramtype Gemeenschappelijk doel
Staafdiagram Het weergeven van de veranderende samenstelling van een waarde over een korte periode.
Lijndiagram Het weergeven van de veranderende samenstelling van een waarde over een lange periode.
Cirkeldiagram Het weergeven van de statische samenstelling van een waarde.
Watervalgrafiek Het weergeven van de statische samenstelling van een waarde met accumulatie of aftrekken tot het totaal.
Structuuroverzicht Het weergeven van de statische samenstelling van de accumulatie van een waarde tot het totaal.

Distributies weergeven

Distributiediagrammen worden gebruikt om te verkennen hoe de waarden binnen gegevens zijn gegroepeerd. Distributiediagrammen laten u de vorm van uw gegevens, het bereik van de waarden en mogelijke uitschieters zien.

Vragen die kunnen worden beantwoord door distributiediagrammen zijn onder meer: 

 • Wat is het aantal klanten per leeftijdsgroep?
 • Welke steden maken het meest gebruik van onze diensten?
Diagramtypen om verdelingen weer te geven
Diagramtype Gemeenschappelijk doel
Histogram Het weergeven van hoe gegevens over intervallen zijn verdeeld.
Spreidingsplot Het weergeven van de distributie van twee metingen.
Verdelingsplot Het weergeven van de distributie van metingswaarden in een dimensie.
Boxplot Het weergeven van het bereik en de distributie van numerieke gegevens.

Prestaties bekijken

Prestatiediagrammen geven een snel overzicht van een prestatiemeting. Bij het kijken naar een prestatiediagram kan een gebruiker de metingswaarde snel identificeren en of de resultaten zoals verwacht zijn of niet.

Vragen die kunnen worden beantwoord door prestatiediagrammen zijn:

 • Wat zijn de huidige totaalverkopen voor dit kwartaal?
 • Halen de huidige totaalverkopen voor dit kwartaal de geprojecteerde verkopen voor het kwartaal?
 • Wat is de prestatie van deze productlijn in vergelijking met andere productlijnen?
Diagramtypen om prestaties weer te geven
Diagramtype Gemeenschappelijk doel
Bulletgrafiek De prestatie van een meting voor verschillende dimensies vergelijken.
Meter Het weergeven van een prestatiewaarde om de prestatie onmiddellijk te begrijpen.
KPI Het weergeven van een of twee prestatiemetingen.
Tekst en afbeelding Het weergeven van tekst of meerdere metingen met een afbeelding.

Gegevens weergeven

Gegevensdiagrammen tonen gedetailleerde gegevens in plaats van een visualisatie van de gegevens. Gegevensdiagrammen zijn handig als u precieze waarden wilt weergeven en wanneer u afzonderlijke waarden wilt vergelijken.

Vragen die kunnen worden beantwoord door gegevensdiagrammen zijn:

 • Wat zijn de records voor elke transactie voor deze maand?
 • Wat zijn de hoeveelheden en verkopen voor elk item in elke productgroep voor elk van onze klanten?
Diagramtypen om gegevens weer te geven
Diagramtype Gemeenschappelijk doel
Tabel Het bekijken van exacte waarden van uw gegevens zonder trends of patronen.
Draaitabel Het bekijken van de exacte waarde voor verschillende dimensies en metingen.

Het bekijken van geografie

Met geografische diagrammen kunt u gegevens op geografie visualiseren, waarbij de gegevens als punten of gebieden op een kaart worden weergegeven.

Veel voorkomende vragen die kunnen worden beantwoord door geografische diagrammen zijn:

 • Welke steden maken het meest gebruik van onze diensten?
 • In welke landen bevinden zich de meeste klanten?
Diagramtypen om geografie weer te geven
Diagramtype Gemeenschappelijk doel
Kaartdiagram Het bekijken van gegevens die geografisch met punten of gebieden worden weergegeven.

Wat als er geen standaarddiagram geschikt is voor mijn doel?

U kunt besturingselementen of objecten gebruiken van een bundel die is geleverd door Qlik:

U kunt ook aangepaste visualisatieobjecten maken als geen van de geboden standaarddiagrammen voldoet aan uw eisen voor het visualiseren van uw gegevens.

Ga voor meer informatie naar Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!