Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens vanuit een visualisatie downloaden

U kunt gegevens downloaden vanuit een visualisatie en deze opslaan als een .xlsx-bestand.

Voor het aantal rij- en kolombeperkingen van een Excel-exportbestand raadpleegt u de methode ExportData (alleen in het Engels).

 1. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie waaruit u gegevens wilt downloaden.

 2. Selecteer Downloaden als... en Gegevens.

 3. Klik op de link om het gegevensbestand te downloaden.

 4. Open het bestand of sla het op.

TipIn filtervakken met meer dan één dimensie kunt u alle dimensies of een enkele dimensie selecteren.
WaarschuwingBij het exporteren van gegevens leiden lege kolomnamen in een tabel tot een fout met corrupte gegevens. Geef een kolom altijd een naam om deze fout te voorkomen.

Gegevens van een tabel downloaden

In het dialoogvenster Instellingen gegevensexport kunt u selecteren dat geavanceerde tabelopmaak wordt toegepast op uw export, inclusief stijlen en rijtotalen. Uitgebreide tabelopmaak kan niet worden toegepast op exports van draaitabellen.

Deze export wordt door de browser uitgevoerd. Het kan daardoor langer duren voordat deze gereed is, zeker in het geval van grote gegevensverzamelingen.

Opmaak wordt toegepast op de gegevens, op een paar uitzonderingen na:

 • Afbeeldingen in tabelcellen worden niet meegenomen.

 • Mini-diagrammen in tabelcellen worden niet meegenomen.

 • Indicatoren in tabelcellen worden niet meegenomen.

 • De volgende opmaakmodi worden niet ondersteund:

  • Auto

  • Duur

  • Aangepast

 • Landinstellingen worden in sommige gevallen niet ondersteund. Excel gebruikt bijvoorbeeld scheidingstekens die zijn gedefinieerd op de lokale pc en deze kunnen niet worden overschreven.

 • Als een specifieke uitlijning is ingesteld voor een kolom, wordt dit toegepast op de titel in het gedownloade Excel-exportbestand.

 • Dubbele velden met zowel qText als qNum zonder opmaak worden als getal geëxporteerd.

 • Startdatum in Qlik Sense en Excel wijkt af.

 • Tekst van rechts naar links (RTL) wordt niet meegenomen in de download.

 • Transparantie voor invulkleur van cel wordt niet meegenomen in de download.

 • De kleur die is gedefinieerd door middel van CSS-klassen in aangepaste thema's wordt niet meegenomen in de download.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!